Latvijas Balzams autoostā

Pasažieru aptauja par Rīgas starptautiskajā autoostā piedāvātajiem pakalpojumiem

Mums ir ļoti būtisks mūsu klientu viedoklis, tādēļ aicinām Jūs aizpildīt aptaujas anketu un izteikt savu vērtējumu par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem.

Aptauja pieejama no 2019.gada 23.jūlija līdz 5.augustam. Pasažieru aptauja ir noslēgusies!

Pateicamies par Jūsu viedokli!

Pasažieru aptauja tiek veikta saskaņā ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ieviesto sertificēto kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Renovācijas darbi autoostas 1.stāvā noslēgušies

Cienījamie pasažieri!

Vēlamies informēt, ka pēc renovācijas darbiem durvis ir vēris atjaunotais Rīgas starptautiskās autoostas 1.stāvs!

Autoostas 1.stāva remonta un renovācijas darbi tika veikti 380m2 lielā platībā, kas ir ievērojama daļa no 1.stāva kopējās platības un tie ilga no 2018.gada oktobra līdz pat 2019.gada maijam ar mērķi uzlabot un labiekārtot autoostas vidi un modernizēt mūsu klientiem piedāvātos pakalpojumus.

Autoostas pasažieriem, klientiem un Rīgas viesiem autoostas atjaunotajās 1.stāva telpās pieejamas mūsdienīgas iepirkšanās iespējas ar plašu piedāvājumu. Šobrīd jau mūsu klientiem zināmajiem un iecienītajiem pakalpojumiem un tirdzniecības zīmoliem pievienojušies jauni Latvijas ražotāji, piedāvājot savu preču klāstu. Tāpat paplašināts pieejamo pakalpojumu piedāvājums ar jauniem starptautisko reisu autobusu pārvadātāju biļešu tirdzniecības punktiem, kā arī ierīkotas ērtas sēdvietas ar mobilo ierīču uzlādes iespēju. Savukārt vasaras sezonā autoostas apmeklētājiem pieejama arī āra terase autoostas 2.stāvā ar skaistu panorāmas skatu uz Vecrīgu, Centrāltirgu un Pārdaugavu.

Tā kā AS „Rīgas starptautiskā autoosta” ir lielākais pasažieru pārvadājumu ar autobusiem apkalpošanas punkts Baltijā, par savu pienākumu uzskatām izveidot Rīgas starptautisko autoostu par nākotnes prasībām atbilstošu pasažieru modulārās pārsēšanās punktu, kas nodrošinātu arī plašas pieejamā servisa iespējas. Tādēļ aicinām izmantot Rīgas starptautiskās autoostas un mūsu partneru piedāvātos pakalpojumus, lai doties ceļā no Rīgas autoostas būtu ērti, ātri, lēti un droši!

 

Informācija par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada 17.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

 • Apstiprināt 2018.gada pārskatu.
 • Gada peļņu EUR 435 417 atstāt nesadalītu. Iepriekšējo gadu nesadalīto peļņas daļu EUR 298 798 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,07 uz vienu akciju;
 • Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2019.gada 17.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2019.gada 7.maija.
 •  Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2019.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”;
 • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada budžetu un nākotnes investīciju projektus.
 • Ievēlēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomi šādā sastāvā: Vita Jermoloviča, padomes priekšsēdētāja, Ivans Ivanovs, padomes priekšsēdētājas vietnieks, Igors Kuzmuks, padomes loceklis, Sergejs Serdjukovs, padomes loceklis, Andrejs Visockis, padomes loceklis.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde.

Iesniegums par dividendēm pieejams šeit

 

Par kārtējo akcionāru sapulci

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtēja akcionāru sapulce notiks 2019.gada 17.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par 2018.gada rezultātiem;
 2. Padomes ziņojums par 2018.gadu;
 3. Zvērināta revidenta ziņojums;
 4. 2018.gada pārskata apstiprināšana;
 5. 2018.gada peļņas sadale;
 6. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 7. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada budžets un nākotnes investīciju projekti;
 8. Padomes vēlēšanas un atlīdzības apstiprināšana.

            Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2019.gada 17.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

   Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2019.gada 3.aprīli Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

 AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

         AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

         Valdes priekšsēdētāja   V.Gromule

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard