Priecīgas Lieldienas!

Pasažieru aptauja par Rīgas starptautiskajā autoostā piedāvātajiem pakalpojumiem

Mums ir ļoti būtisks klientu viedoklis, tādēļ aicinām Jūs aizpildīt aptaujas anketu un izteikt savu vērtējumu par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pieejamajiem un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem.

Aptauja pieejama no 2016.gada 1.augusta līdz 15.augustam ŠEIT

Pateicamies par Jūsu viedokli!

Pasažieru aptauja tiek veikta saskaņā ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ieviesto sertificēto kvalitātes vadības sistēmu – atbilstoši LVS EN ISO 9001:2009 standarta prasībām.

Par ārkārtas akcionāru sapulci

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2016.gada 30.maijā, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

  1. Padomes ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2016.gada 30.maijā – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmuma projektu akcionāri var iepazīties sākot ar 2016.gada 13.maiju Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

Informācija par AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 21.04.2016. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akcionāru sapulce nolēma:

  1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas līnija” pārstāvja Kaspara Vingra sniegto informāciju par projekta „Rail Baltica” īstenošanu.
  2. Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2015.gada pārskatu.
  3. 2015. gada peļņu EUR 97 224 sadalīt sekojoši: EUR 42 685,40 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,01 uz vienu akciju; EUR 54 538,60 novirzīt rezervēs, autoostas attīstībai. Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2016. gada 21. aprīlis un izmaksu datums sākot no 2016. gada 5. maija.
  4. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2016. gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”.
  5. Apstiprināt AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģiju 2016. – 2020. gadam.
  6. Apstiprināt Valdes sagatavoto AS “Rīgas starptautiskā autoosta” budžetu un darbības plānu 2016. gadam.

Iesniegums par dividendēm pieejams ŠEIT

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard