Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 30.03.2021. ārkārtas akcionāru sapulces pieņemto lēmumu

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2021.gada 30.marta ārkārtas akcionāru sapulce pieņēma lēmumu ievēlēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomi šādā sastāvā: Andris Lubāns, Uldis Jansons, Aldis Lukašinskis, Sergejs Serdjukovs un Andrejs Visockis.

Padomes priekšsēdētājs Andris Lubāns un padomes priekšsēdētāja vietnieks Uldis Jansons tika ievēlēti 30.03.2021. padomes sēdē.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde

Rīgas starptautiskās autoostas klientu aptauja 2021

No 2021.gada 24.marta līdz 5.maijam AS “Rīgas starptautiskā autoosta” sadarbībā ar SIA “Factum Interactive” veica klientu apmierinātības un attieksmju pētījumu. Kopumā tika aptaujāti 687 respondenti. Sakarā ar epidemioloģisko situāciju valstī, aptauja veikta, izmantojot datorizētās interneta anketas.

Pamatojoties uz pētījuma rezultātiem, var secināt, ka kopējā klientu apmierinātība ar autoostas sniegtajiem pakalpojumiem ir samazinājusies par 12%. Tas pamatojams ar faktoriem, kas iespaidoja klientu komfortu un ērtības, t.i. būvdarbi autoostas teritorijā, kā arī epidemioloģiskās drošības situācijas dēļ ieviestie vīrusa izplatību ierobežojošie pasākumi.

Cienījamie pasažieri! Pateicamies Jums par dalību 2021.gada Klientu apmierinātības un attieksmju pētījumā un Jūsu sniegto novērtējumu, ieteikumiem un kritiku par Rīgas starptautiskās autoostas un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem. Mūsu pasažieru ieteikumus nākotnē centīsimies ņemt vērā, pilnveidojot un uzlabojot autoostas pakalpojumu kvalitāti. Ar Klientu apmierinātības un attieksmju pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard