Vēsture

Uzņēmuma sākotnējā attīstība

Autoosta ir uzbūvēta un nodota ekspluatācijā 1964.gadā. Autoostas kompleksa sākotnējais projekts ir izstrādāts kādreizējā projektēšanas institūtā “Latgiprogo-stroj” ( “Латгипрогострой” ) no 1960. līdz 1962.gadam.

Kopš Latvijas neatkarības atgūšanas radās nepieciešamība veidot Rīgas autoostas darbību atbilstoši galvaspilsētas statusam, kas ļauj apkalpot ne tikai vietējos un reģionālos, bet arī starptautiskos reisus.

Līdz 1997.gadam objekts bija iekļauts Valsts autobusu firmas “Nordeka” sastāvā, taču 1997.gada 11.septembrī ar Latvijas Privatizācijas Aģentūras (LPA) Valdes lēmumu tika nolemts autoostu un tās ēkas pārveidot par privatizējamu valsts akciju sabiedrību “Rīgas starptautiskā autoosta”.

2000.gadā tika pabeigta autoostas privatizācija, pārveidojot to par publisku akciju sabiedrību. Autoostas atrašanās vieta ir pilsētas vēsturiskajā un ekonomiskajā centrā blakus Centrāltirgum pie dzelzceļa uzbēruma.

Šobrīd AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ir viens no svarīgākajiem transporta mezgliem valstī. Tā reģistrēta Satiksmes ministrijas Autoostu reģistrā, tās pamatdarbība ir pakalpojumu sniegšana pasažieriem un sauszemes pasažieru pārvadātāju firmām. Autoostas attiecības ar pārvadātājiem regulē savstarpēji noslēgtie līgumi, kuru nosacījumi pamatojas uz Latvijas Republikas likumiem, Ministru kabineta noteikumiem un citu valsts institūciju normatīvajiem aktiem.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valde darbojas saskaņā ar statūtiem un akcionāru sapulces lēmumiem. Atbilstoši autoostas attīstības koncepcijai Valdes uzdevums ir izveidot Rīgas starptautisko autoostu kā modernu pasažieru pārsēšanās un kompleksās apkalpošanas punktu Eiropas pasažieru transporta tīklā.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard