Braukšanas maksas atvieglojumi

Pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus (atlaide ir spēkā, uzrādot nepieciešamo dokumentu):

 Biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumiem var iegādāties arī internetā.

Biļetes ar augstāk norādītajiem braukšanas maksas atvieglojumiem nav iespējams iegādāties biļešu terminālos.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard