Autoostas vēstures bilde

Biļešu tirdzniecība

  • Biļešu tirdzniecība notiek autoostas biļešu kasēs, internetā un biļešu terminālos – VIDEO;
  • Biļetes var iegādāties uz iekšzemes un starptautiskajiem reisiem.

Biļešu tirdzniecība internetā:

Biļešu tirdzniecība autoostas kasēs:

  • Autoostā darbojas deviņas iekšzemes pārvadājumu un viena starptautiskā biļešu kase;
  • Biļešu kasu darba laiks ir no 6:00 līdz 22:00.

Biļešu tirdzniecība terminālos:

  • Autoostas zālē pieejami biļešu tirdzniecības termināli, kuros var iegādāties biļetes reģionālos starppilsētu, reģionālos vietējās un starptautiskās nozīmes maršrutos.
  • Terminālos nav iespējams iegādāties biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumiem reģionālos starppilsētu, reģionālos vietējās nozīmes maršrutos.

Iespējamie norēķinu veidi:

  • Iekšzemes biļešu tirdzniecības kasēs – skaidrā naudā. Bezskaidras naudas norēķini ar maksājuma kartēm ir pieejami biļešu tirdzniecības kasēs ar attiecīgu norādi par šī pakalpojuma nodrošināšanu;
  • Starptautiskajā biļešu tirdzniecības kasē – skaidrā naudā vai bezskaidras naudas norēķini ar maksājuma kartēm.
  • Biļešu tirdzniecības terminālos – tikai bezskaidras naudas norēķini ar maksājuma kartēm.

Saņemot biļeti, pasažieris pārliecinās, ka tā izsniegta atbilstoši viņa pasūtījumam (LR MK noteikumu Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” 29.punkts)

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard