Skip to main content

Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana

 

Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana reģionāli vietējās un reģionāli starppilsētu nozīmes maršrutu reisos notiek saskaņā ar LR MK noteikumu Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība ” V nodaļu, kur

 

59. Pasažierim ir tiesības sabiedriskā transportlīdzekļa salonā bez maksas pārvadāt bagāžu, kas ir viegli pārnēsājama un kuras izmērs (garums, platums, augstums) nepārsniedz 40 x 40 x 20 cm, bet svars – 8 kg.

62.punkts nosaka, ka sabiedriskajā transportlīdzeklī bez maksas drīkst pārvadāt kruķus, bērnu ratiņus, personu ar invaliditāti riteņkrēslus, ja sabiedriskā transportlīdzekļa tehniskās iespējas to pieļauj;

63.punkts nosaka, ka velosipēdus par maksu pārvadā sabiedriskajā transportlīdzeklī, kurā ir speciāli velosipēdu turētāji. Ja šādu turētāju nav, pārvadājamo velosipēdu skaitu un to atrašanās vietu sabiedriskajā transportlīdzeklī nosaka pārvadātājs;

74.punkts nosaka, ka sabiedriskajā transportlīdzeklī ir atļauts pārvadāt suņus, kaķus, dekoratīvos putnus, mājputnu vai dekoratīvo dzīvnieku mazuļus, kas pārvadājami dzīvnieku aizsardzības jomu reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā. Pasažieris, kurš pārvadā dzīvnieku, rūpējas, lai dzīvnieks netraucē citus pasažierus.

 

Bagāžas un dzīvnieku pārvadāšana starptautiskās nozīmes maršrutu reisiem notiek saskaņā ar LR MK noteikumiem Nr.37 „Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību”. Noteikumu 16.punkts paredz, ka bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas kārtību, ņemot vērā veterinārā dienesta prasības, nosaka pārvadātājs.

 

Sabiedriskajā transportlīdzeklī aizliegts pārvadāt lietas, kuras var nodarīt kaitējumu citiem pasažieriem, viņu bagāžai vai sabiedriskajam transportlīdzeklim!

 

Informācija par bagāžas un dzīvnieku pārvadāšanas iespējām un bagāžas pārvadāšanas tarifiem reģionāli vietējās, reģionāli starppilsētu un starptautiskās nozīmes maršrutu reisiem ir pieejama pie autobusu vadītājiem un pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem, kuri izpilda konkrētos reisus.

 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard