Jautājumi un atbildes

Kur iespējams iegūt informāciju par autobusu maršrutu reisiem/kustības sarakstu (atiešanas laiks, pienākšanas laiks, laiks ceļā, esošās starppieturas, biļešu cenas, atvieglojumi u.c.)?Informāciju par autobusu maršrutu reisiem/kustības sarakstiem iespējams iegūt:

 • autoostas mājas lapā, sadaļā – Kustības saraksts,
 • zvanot pa maksas uzziņu tālruni 90000009 (0,34 EUR/min),
 • pie autoostas zāles administratora 1.stāvā pie 1.kases lodziņa.

Cik minūtes pirms atiešanas notiek pasažieru uzņemšana autobusā?Pasažieru uzņemšana autobusā notiek:

 • uz vietējiem reisiem – 10 minūtes pirms reisa atiešanas,
 • uz starptautiskajiem reisiem – 20 minūtes pirms reisa atiešanas.

Kur iegūt informāciju par faktisko autobusu pienākšanas laiku?

 • Informāciju par faktisko autobusu pienākšanas laiku, kuri iebrauc Rīgas starptautiskās autoostas teritorijā, var iegūt pie zāles administratora 1.stāvā pie 1.kases lodziņa.

Kur iespējams nopirkt autobusa biļeti?

Kā iespējams iegādāties autobusa biļeti, ja atrodos citā valstī?

Kur iegūt informāciju par biļetes atpakaļ nodošanu?

 • Informāciju par biļešu atpakaļ nodošanu var iegūt autoostas mājas lapā, sadaļā – Pakalpojumi → Biļešu atpakaļ nodošanas kārtība.
 • Informāciju par biļešu atpakaļ nodošanu iespējams saņemt pie dežurējošā administratora vai zvanot pa maksas uzziņu tālruni 90000009 (0,34 EUR/min).

Vai iespējams samainīt autobusa biļeti pret citu?

 • Autobusa biļeti nav iespējams samainīt, to iespējams nodot atpakaļ LR Ministru kabineta noteikumu Nr.599 „Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība” noteiktajā kārtībā un veikt jaunas biļetes iegādi.

Cik dienas iepriekš iespējams iegādāties autobusa biļeti?

 • uz vietējiem reisiem biļešu tirdzniecība sākas 10 dienas pirms autobusa atiešanas;
 • uz starptautiskajiem reisiem biļešu tirdzniecība sākas 15-90 dienas pirms autobusa atiešanas, atkarībā no pārvadātāja noteiktā iepriekšpārdošanas laika.

Vai iespējams iegādāties autobusa biļeti no reisa starppieturas?

 • Jā, biļešu iegāde ir iespējama arī no maršrutu reisu starppieturām.

Vai pasažierim tiek garantēta sēdvieta autobusā, veicot biļetes iegādi no reisa starppieturas?

 • Jā, ja pasažierim ir derīga braukšanas biļete, sēdvieta autobusā tiek garantēta. Autobusa vadītāja pienākums ir nodrošināt pasažieriem iespēju ieņemt biļetēs norādītās sēdvietas arī no maršruta reisa starppieturām.

Kādi ir iespējamie norēķinu veidi autoostas kasēs?

 • Skaidrā naudā – visās kasēs.
 • Ar maksājumu kartēm – tikai kasēs, kurās ir izvietota informācija par bezskaidras naudas norēķinu iespējām.

Kādām pasažieru kategorijām ir tiesības izmantot braukšanas maksas atvieglojumus iekšzemes maršrutu reisos?

Vai internetā ir iespējams iegādāties braukšanas biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumiem?

 • Jā, internetā ir iespējams iegādāties biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumiem, iegādes procesā izvēloties nepieciešamo atvieglojuma veidu.

No cik gadiem bērns var viens braukt ar autobusu?

 • Vecākiem vai personai, kuras aprūpē bērns nodots, ir pienākums neatstāt bērnu līdz 7 gadu vecumam bez pieaugušo vai personu, ne jaunāku par 13 gadiem, klātbūtnes (LR Bērnu tiesību aizsardzības likums).
 • Bērniem līdz 16 gadu vecumam ir aizliegts atrasties sabiedriskā vietā nakts laikā no plkst.22:00-06:00 bez vecāku, aizbildņa, audžuģimenes, bērnu aprūpes iestādes vadītāja vai viņu pilnvarotas pilngadīgas personas klātbūtnes (LR Bērnu tiesību aizsardzības likums).
 • Bērna ar invaliditāti pavadonis sabiedriskajā transportā nevar būt jaunāks par 13 gadiem (LR Bērnu tiesību aizsardzības likums un LR Invaliditātes likums).

Kā es varu uzzināt, vai autobusā paņems manu bagāžu (velosipēdu, suni, kaķi u.tml.) un cik tas maksās?

 • Informāciju par bagāžas pārvietošanas iespējām un cenām uz konkrētu autobusu pieejama: pie autobusu vadītājiem vai sazinoties ar pasažieru pārvadājumu uzņēmumu, kurš izpilda reisu (kontaktinformācija pieejama autoostas mājas lapā sadaļā Partneri).

Kur vērsties nozaudētas bagāžas (autoostā vai autobusā) gadījumā?

 • Autoostā darbojas atrasto mantu pieņemšanas un uzglabāšanas punkts.
 • Mantu nozaudēšanas gadījumā lūdzam zvanīt pa tālr.: +371 67226658.

Kur vērsties ar ierosinājumiem par izmaiņām reisos (jaunas pieturas iekļaušanu, jauna reisa izveides nepieciešamību u.tml.)?

 • Autobusu maršrutus un kustības grafikus apstiprina LR Satiksmes ministrijas VSIA „Autotransporta direkcija” (adrese: Vaļņu iela 30, Rīga, LV-1050, tālr.: +371 67280485, e-pasts: atd@atd.lv, mājas lapa: www.atd.lv), kura slēdz līgumus ar pasažieru pārvadājumu uzņēmumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu maršrutu reisos. Tāpēc ar ierosinājumiem par autobusu kustību konkrētos maršrutos lūdzam vērsties iepriekšminētajā institūcijā.

Kur iespējams atrast pasažieru pārvdājumu uzņēmumu kontaktinformāciju?

 • Informācija ar pasažieru pārvadājumu uzņēmumu kontaktiem ir pieejama autoostas mājas lapā sadaļā Partneri.

Kā iesniegt sūdzību/iesniegumu?

Iesniegumu/sūdzību var iesniegt:

 • elektroniskā formātā;
 • papīra formātā.
 • Detalizētāka informācija par iesniegumu/sūdzību iesniegšanas kārtību ir pieejama autoostas mājas lapā sadaļā Pakalpojumi Iesniegumi un sūdzības.

Vai Rīgas starptautiskajā autoostā iespējams iegūt informāciju par tūrisma iespējām Latvijā?

 • Nē, informācija par tūrisma iespējām Latvijā Rīgas autoostā netiek sniegta. Plašāka informācija ir pieejama mājas lapā www.liveriga.com.

Vai, iegādājoties biļeti, kasieres informē pasažierus par dokumentiem, kas nepieciešami, ceļojot uz ārzemēm?

 • Nē, veicot biļešu iegādi, nav jāuzrāda dokumenti, kā arī autoostas kasieres nesniedz informāciju par nepieciešamajiem dokumentiem un veicamajām procedūrām ceļošanai uz ārvalstīm. Savukārt, veicot iekāpšanu autobusā, pasažierim ir jāuzrāda autobusa vadītājam vai apkalpei visi nepieciešamie dokumenti ceļošanai uz ārvalstīm. Izbraucot no valsts, pasažieru pienākums ir patstāvīgi pārliecināties par ceļojumam nepieciešamo dokumentu esamību un to derīgumu.

Kā nokļūt no Rīgas starptautiskās autoostas līdz lidostai Rīga?

 • Satiksmi līdz lidostai Rīga nodrošina Rīgas pilsētas sabiedriskā transporta 22. maršruta reisu autobusi. Plašāka informācija par pilsētas autobusu satiksmes iespējām un kustības grafikiem pieejama mājas lapā www.rigassatiksme.lv.

Kur vērsties, lai rezervētu atpūtas telpas autoostas 2.stāvā?

 • Informācija par šī pakalpojuma izmantošanu ir pieejama pie autoostas diennakts dežurējošā administratora Prāgas ielā 1, 1. stāvā, pa tālr. (+371) 67226658.
AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard