Mazina atsevišķus COVID-19 izplatības vājināšanai noteiktos ierobežojumus

Saskaņā ar grozījumiem noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā no 2020.gada 1.jūlija, sabiedriskajā transportā vairs nebūs obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Tā lietošanai būs ieteikuma raksturs – it īpaši personām, kurām ir elpceļu slimības pazīmes (iesnas, klepus). Savukārt personām, kuras iebraukušas no ārvalstīm ar augstu saslimstību ar Covid-19, dodoties uz dzīvesvietu pašizolācijā, izmantojot sabiedrisko transportu, mutes un deguna aizsegs būs jālieto.

COVID-19

 

Saprašanās Memorands starp Latvijas Republikas Satiksmes ministriju un AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

2020.gada 15.jūnijā Latvijas Republikas Satiksmes ministrijā tika parakstīts Saprašanās Memorands starp Latvijas Republikas Satiksmes ministriju un Akciju sabiedrību “Rīgas starptautiskā autoosta”.

No kreisās puses: Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas Valsts sekretāre Ilonda Stepanova, Latvijas Republikas Satiksmes ministrs Tālis Linkaits, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule un Valdes loceklis Jānis Briedītis

Satiksmes ministrija un Rīgas starptautiskā autoosta vienojas ar šā memoranda palīdzību stiprināt savstarpējo sadarbību Rail Baltica projekta RCDzM posma īstenošanā, lai veicinātu ērta, efektīva un pieejama multimodālā publiskā transporta attīstību un pilsētvides pieejamību.

Saprašanās Memorandu no Latvijas Republikas Satiksmes ministrijas puses parakstīja  Satiksmes ministrs Tālis Linkaits un Valsts sekretāre Ilonda Stepanova, bet no Akciju sabiedrības “Rīgas starptautiskā autoosta” puses Valdes priekšsēdētāja Vaira Gromule un Valdes loceklis Jānis Briedītis.

Saprašanās Memoranda parakstīšana starp Latvijas Republikas Satiksmes ministriju un AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

Saprašanās memoranda parakstīšanā piedalījās arī Dins Merirands, Valsts sekretāra vietnieks, Olita Bērziņa, Satiksmes ministrijas Rail Baltica departamenta direktore, Kārlis Eņģelis, Satiksmes ministrijas Rail Baltica departamenta direktora vietnieks, Tiesiskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs un Margarita Brikmane, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Valdes locekle.

Latvija īsteno Eiropas standarta platuma publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras līnijas Rail Baltica būvniecības projektu un Satiksmes ministrija ir Rail Baltica projekta ietvaros izveidojamās dzelzceļa infrastruktūras pasūtītājs un īpašnieks, kura mērķis ir Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla (RCDzM) posma īstenošanas rezultātā izveidot Baltijas valstīs lielāko multimodālo transporta mezglu.

Rail Baltica projekts Rīgas Centrālā dzelzceļa mezgla posmā skar Akciju sabiedrības “Rīgas starptautiskā autoosta” nekustamā īpašuma daļas Prāgas ielā un Maskavas ielā, kura ir nepieciešama Rail Baltica dzelzceļa infrastruktūras izbūvei un valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras nodalījuma joslas izveidei tostarp zem dzelzceļa estakādes. Šī Rīgas starptautiskās autoostas nekustamā īpašuma daļa tiek izmantota vispusīgu un kvalitatīvu autoostas pakalpojumu nodrošināšanai, tostarp reģionālas nozīmes pasažieru pārvadājumu reisu apkalpošanai, un kuras turpmākas izmantošanas saglabāšana autoostas vajadzībām būtu sabiedrības interesēs.

Tā kā Multimodālā transporta mezgla attīstības plānošanai ir nepieciešama tiesiskā noteiktība attiecībā uz Rīgas starptautiskās autoostas nekustamā īpašuma daļas izmantošanu nākotnē autoostas funkcijām un Satiksmes ministrija atbalsta nepieciešamību nekustamos īpašumus izmantot racionāli, nodrošinot Rīgas starptautiskās autoostas nekustamā īpašuma daļu zem plānotās dzelzceļa estakādes arī turpmāk izmantot autoostas funkcijām.

 

 

Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 04.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada 4.jūnija kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada pārskatu;
  • 2019.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu EUR 339 937 atstāt nesadalītu un novirzīt uzņēmuma attīstībai;
  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada budžetu un nākotnes investīcijas;
  • Ievēlēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomi šādā sastāvā: Oļegs Burovs, Marina Vorobjova – Vaišļa, Ilze Purmale, Sergejs Serdjukovs, Andrejs Visockis.

Padomes priekšsēdētājs Oļegs Burovs un padomes priekšsēdētāja vietniece Marina Vorobjova – Vaišļa tika ievēlēti 04.06.2020. padomes sēdē.

 

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde

 

UZMANĪBU !

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM!

Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā
vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai
no 2020. gada 12. maija

 

  1. Iegādātajās autobusa biļetēs norādīto sēdvietu numuri var neatbilst faktiski pieejamajām sēdvietām autobusos. Pasažieriem ir jāseko autobusa vadītāja norādēm.

  2. Pasažieri, kuri netiek uzņemti autobusā ir tiesīgi nodot iegādātās biļetes atpakaļ autoostas kasēs, saņemot pilnu biļetes vērtību.

  3. Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, pasažieriem tiek paredzēts pienākums sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard