Autoostas vēstures bilde

REKOMENDĀCIJAS

personai, kura pēdējo 14 dienu laikā apmeklēja COVID-19 infekcijas skarto teritoriju*

 • 14 dienas pēc ceļojuma uz slimības skarto teritoriju* novēro savu veselību, ieteicams vismaz divas reizes dienā mērīt ķermeņa temperatūru.
 • Ja minētajā laika periodā parādījušies augšējo elpceļu infekcijas slimības simptomi (paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums, apgrūtināta elpošana u. c.):
  • ierobežot kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām,
  • nekavējoties zvanīt 113 (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests),
  • informēt ārstniecības personu par simptomiem un ceļojumu uz slimības skarto teritoriju*
*Ķīna, Dienvidkoreja, Itālijas Lombardijas un Veneto reģioni, Irāna,.

Sanitāri-profilaktiski pasākumi autoostā:

 • Notiek nepārtraukta gaisa jonizācija ventilācijas sistēmā;
 • Virsmu dezinfekcija ar “Noco Spray” (ūdeņraža peroksīdu);
 • Apkopējas biežāk un regulāri tīra kasu leti u.c. vietas, kur notiek intensīva klientu apkalpošana;
 • Ja kāds no apmeklētājiem jūtas slikti (ir aizdomas par koranavīrusu), izsauc 113;

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde tiekas ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde 2020.gada 29.janvārī tikās ar satiksmes ministru Tāli Linkaitu, lai pārrunātu Rīgas starptautiskās autoostas darbības aktualitātes, kas plānotas tuvākās piecgades periodā.

Autoostas Valdes priekšsēdētāja V.Gromule informēja par Rīgas starptautiskās autoostas darbības nodrošināšanas iespējām Rail Baltica projekta būvniecības periodā no 2021.gada līdz 2026.gadam, tajā skaitā plānoto autoostas laukuma reorganizāciju un pārbūvi un autoostai piederošās zemes atsavināšanas vai apbūves tiesību izmantošanu. Aktuāls ir jautājums par teritorijas zem Rail Baltica estakādes izmantošanas iespējām autoostas pasažieru apkalpošanai un autoostas darbības nodrošināšanai nākotnē.

V.Gromule un autoostas datortīkla uzturēšanas administrators J.Pēpulis iepazīstināja satiksmes ministru T.Linkaitu arī ar inovatīvu autoostas projektu, kas tiek izstrādāts sadarbībā ar SIA “Latvijas Mobilais Telefons” – Autobusu kustības automatizētās reisu vadības sistēmas ieviešanu Rīgas starptautiskajā autoostā, kuru plānots realizēt līdz 2021. gada martam.

Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

AS „Rīgas starptautiskā autoosta” ir lielākais pasažieru pārvadājumu ar autobusiem apkalpošanas punkts Baltijā un mērķis ir izveidot Rīgas starptautisko autoostu par nākotnes prasībām atbilstošu pasažieru modulārās pārsēšanās punktu, optimāli iekļaujoties arī Rail Baltica projektā.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” darbības pamatā ir pasažieru pārvadājumu apkalpošana un nodrošināšana, biļešu tirdzniecība un reisu uzskaites vadība. Autoosta sniedz pakalpojumus pasažieriem un sauszemes pasažieru pārvadātāju uzņēmumiem, kuri nodrošina pasažieru pārvadājumus reģionālajos starppilsētu, reģionālajos vietējās un starptautiskās nozīmes maršrutos, 2020.gada janvārī dienā vidēji apkalpojot 723 reisus.

Informāciju sagatavoja:
L.Matuzāle
AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
Referente

No 2020.gada 1.janvāra reģionālo autobusu galapunkts no MTS tiek pārcelts uz Rīgas starptautisko autoostu

Sākot ar 01.01.2020. no Rīgas starptautiskās autoostas sāk kursēt mikroautobusi šādos maršrutos no šādām platformām (iepriekš kursēja no MTS):

 • JŪRMALA (Jaunķemeri, Jaunķemeri līdz Kalniņiem, Sloka caur Kauguriem, Kauguri caur Valteriem) – 1A platforma
 • MĀRUPE līdz Vecozoliem, JAUNMĀRUPE – 8.platforma
 • GAISMAS, GAISMAS līdz Bērzpilij, MEDEMCIEMS, VIRŠI caur Medemciemu – 21./22. platforma (atkarībā no atiešanas laika)
 • BALOŽI, DAUGMALE līdz Kalniņiem un līdz Baldonei – 13.platforma
 • ĶEKAVA caur Valdlaučiem (pa Dienvidu tiltu), ĶEKAVA (pa Salu tiltu) – 14.platforma
 • SIGULDA caur Raganu 11./12. platforma (atkarībā no atiešanas laika)

Informācija par mikroautobusu kustības grafiku pieejama mājas lapā sadaļā KUSTĪBAS SARAKSTS, autoostas informācijas centrā, autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē un informācijas stendos pie atiešanas platformām.

Maršrutos uz JŪRMALU, GAISMĀM, MEDEMCIEMU, VIRŠIEM, SIGULDU biļetes iespējams iegādāties autoostas kasēs un internetā www.bezrindas.lv un mobilly.lv.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie autoostas zāles administratora blakus kasēm (1.lodziņš) vai informācijas centrā pasažieru uzgaidāmajā zālē.

 

Informācija par 2019.gada 17.decembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ārkārtas akcionāru sapulce 2019.gada 17.decembrī pieņēma šādus lēmumus:

 1. Izslēgt no darba kārtības jautājumu “AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomes atsaukšana un ievēlēšana”.
 2. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalīto peļņas daļu EUR 128 056,20, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,03 uz vienu akciju. Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2019.gada 17.decembris un izmaksu datums ir sākot no 2019.gada 30.decembra. (iesniegums par dividendēm)
 3. Pieņemt zināšanai informāciju par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2016.gada līdz 2020.gadam izpildi.
 4. Akceptēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2021.gada līdz 2025.gadam pamatnostādnes. Uzdot Valdei izstrādāt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģiju no 2021.gada līdz 2025.gadam.
 5. Pieņemt zināšanai informāciju par arhitektu biroja SIA “OUTOFBOX” projekta izstrādes gaitu.

 

Par ārkārtas akcionāru sapulci

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2019.gada 17.decembrī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

1. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim, sadale;

2. Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2016.gada līdz 2020.gadam izpildi;

3. Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2021.gada līdz 2025.gadam pamatnostādnēm;

4. Informācija par arhitektu biroja SIA “OUTOFBOX” projekta izstrādes gaitu;

5. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomes atsaukšana un ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2019.gada 17.decembrī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2019.gada 2.decembri Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
Valdes priekšsēdētāja
V.Gromule

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard