No 15. maija sabiedriskajā transportā var braukt bez sejas maskām

Valdība 10. maijā lēma, ka no 15. maija sabiedriskajā transportā medicīniskās sejas maskas un respiratori vairs nebūs obligāta prasība.
Covid-19 izplatības rādītāji Latvijā samazinājušies līdz līmenim, kad iespējams atcelt prasību sabiedriskajā transportā obligāti izmantot medicīnisko sejas masku vai vismaz FFP2 klases respiratoru bez vārsta.

Vairāk informācijas: https://bit.ly/3w1Ji9W

Par akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 21.04.2022. kārtēja akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:
1. Apstiprināja 2021.gada pārskatu;
2. Nolēma 2021.gada peļņu sadalīt šādi:
• 2021.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” gūto peļņu EUR 344 567 atstāt nesadalītu;
• Iepriekšējo gadu nesadalīto peļņas daļu 114 866 EUR izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,0269 uz vienu akciju;
• Noteica, ka dividenžu aprēķina datums ir 2022.gada 21.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2022.gada 16.maija;
3. Par zvērināto revidentu 2022.gadam pārskata revīzijai apstiprināja SIA “Aktīvs M Audits”;
4. Apstiprināja Attīstības stratēģiju 2022. – 2027.gadam;
5. Apstiprināja Valdes sagatavoto 2022.gada budžetu:
6. Apstiprināja Padomes atlīdzību.

  • Iesniegums par dividendēm FIZISKAI PERSONAI pieejams šeit: IESNIEGUMS

  • Ieteicamā vēstules forma JURIDISKAI PERSONAI pieejama šeit: VĒSTULES FORMA

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde

Epidemioloģiskās drošības prasības, kas aktuālas no 1.aprīļa

Covid-19 saslimstībai samazinoties, no 1.aprīļa atcelti līdzšinējie epidemioloģiskās drošības pasākumi. Tomēr sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā joprojām būs obligāta – par to 22.martā lēma valdība. Vienlaikus minētā prasība atcelta pasažieru komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili.

Rīgas starptautiskās autoostas telpās FFP2 respiratoru vai medicīnisko sejas masku lietošana no 1.aprīļa nebūs obligāta. Tomēr aicinām autoostas klientus un pasažierus arī turpmāk ievērot savstarpējo divu metru distanci starp personām (attiecas gan uz publiskām iekštelpām, gan publiskām ārtelpām) un citus epidemioloģiskos drošības noteikumus!

Obligāta prasība FFP2 respiratoru vai medicīnisko sejas masku lietošanai sabiedriskajā transportā tiek saglabāta, ņemot vērā, ka tur vienlaicīgi atrodas liels skaits cilvēku un nav iespējams ievērot distanci. Tāpat, sejas maskas lieto sabiedriskā transporta darbinieki, kas nonāk saskarē ar pasažieriem, tostarp kontrolieri, konduktori, transportlīdzekļa vadītāji.

Sejas maskas sabiedriskajā transportā var nelietot bērni līdz 7 gadu vecumam, kā arī personas ar acīmredzamiem kustību vai psihiskās veselības traucējumiem. Savukārt, auduma (nemedicīniskas) maskas sabiedriskajā transportā var izmantot bērni līdz 18 gadu vecumam.

Detalizēta informācija par prasībām: Ministru kabineta noteikumi Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.
AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard