Par akcionāru pilnsapulci 2018

Informējam, ka AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2018.gada 19.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par 2017.gada rezultātiem;
 2. Padomes ziņojums par 2017.gadu;
 3. Zvērināta revidenta ziņojums;
 4. 2017.gada pārskata apstiprināšana;
 5. 2017.gada peļņas sadale;
 6. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 7. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada budžets un iespējamās izmaiņas saimnieciskajā darbībā.
 • Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2018.gada 19.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.
 • Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2018.gada 5.aprīli Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.
 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

Valdes priekšsēdētāja                                                                       V.Gromule

Rīgas starptautiskā autoosta slēdz taksometriem iebraukšanu laukumā no Prāgas ielas

Preses relīze

Administratīvās tiesas lēmuma rezultātā, Rīgas starptautiskā autoosta slēdz
taksometriem iebraukšanu laukumā no Prāgas ielas

Akciju sabiedrība “Rīgas starptautiskā autoosta” informē, ka sakarā ar SIA “Rīgas Taxi”
sūdzību pret AS “Rīgas starptautiskā autoosta” par šī komersanta taksometru ierobežotu
iebraukšanu autoostas privātajā teritorijā, laukumā no Prāgas ielas puses, LR Administratīvā
rajona tiesa pieņēma SIA “Rīgas Taxi” labvēlīgu lēmumu par pagaidu noregulējuma
piemērošanu.

Lai pildītu Administratīvās tiesas lēmumu un ievērotu vienlīdzības principu pret visām
taksometru sabiedrībām, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” vadība pieņēma lēmumu no
2017.gada 16.decembra, autoostas privātajā teritorijā laukumā no Prāgas ielas puses, atļaut
iebraukšanu visiem speciālajiem dienestiem, transportlīdzekļiem ar invalīdu stāvvietu
izmantošanas karti, preču piegādes un automašīnām ar autoostas izsniegtajām atļaujām.
Transporta organizācijas sakārtošanu Prāgas ielas posmā pie autoostas centrālās ieejas
atbalstīja arī Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.

Klientu apmierinātības pētījums 2017

2017.gada augustā AS „Rīgas starptautiskā autoosta” un autoostas mājas lapā www.autoosta.lv saskaņā ar kvalitātes pārvaldības sistēmas procedūru „Pasažieru un pārvadātāju apmierinātības mērīšana” tika veikta pasažieru aptauja.

Kopumā tika aptaujāti 527 respondenti.

Cienījamie pasažieri! Pateicamies Jums par dalību 2017.gada Klientu apmierinātības un attieksmju pētījumā un Jūsu sniegto novērtējumu, ieteikumiem un kritiku par Rīgas starptautiskās autoostas un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem.

Mūsu pasažieru ieteikumus nākotnē iespēju robežās centīsimies ņemt vērā, pilnveidojot un uzlabojot autoostas pakalpojumu kvalitāti. Mums ir svarīgs klientu viedoklis, tādēļ aicinām arī turpmāk izmantot AS „Rīgas starptautiskā autoosta” un sadarbības partneru pakalpojumus.

Ar Klientu apmierinātības un attieksmju pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit

Pasažieru aptauja par Rīgas starptautiskajā autoostā piedāvātajiem pakalpojumiem

Mums ir ļoti būtisks klientu viedoklis, tādēļ aicinām Jūs aizpildīt aptaujas anketu un izteikt savu vērtējumu par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pieejamajiem un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem.

Aptauja pieejama no 2017.gada 7.augusta līdz 21.augustam. Pasažieru aptauja ir noslēgusies!

Pateicamies par Jūsu viedokli!

Pasažieru aptauja tiek veikta saskaņā ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ieviesto sertificēto kvalitātes pārvaldības sistēmu – atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard