Par kārtējo akcionāru sapulci

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtēja akcionāru sapulce notiks 2019.gada 17.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par 2018.gada rezultātiem;
 2. Padomes ziņojums par 2018.gadu;
 3. Zvērināta revidenta ziņojums;
 4. 2018.gada pārskata apstiprināšana;
 5. 2018.gada peļņas sadale;
 6. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 7. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada budžets un nākotnes investīciju projekti;
 8. Padomes vēlēšanas un atlīdzības apstiprināšana.

            Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2019.gada 17.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

   Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2019.gada 3.aprīli Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

 AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

         AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

         Valdes priekšsēdētāja   V.Gromule

Klientu apmierinātības pētījums 2018

2018.gada augustā AS „Rīgas starptautiskā autoosta” un autoostas mājas lapā www.autoosta.lv saskaņā ar kvalitātes pārvaldības sistēmas procedūru „Pasažieru un pārvadātāju apmierinātības mērīšana” tika veikta pasažieru aptauja. Kopumā tika aptaujāti 779 respondenti.

Cienījamie pasažieri! Pateicamies Jums par dalību 2018.gada Klientu apmierinātības un attieksmju pētījumā un Jūsu sniegto novērtējumu, ieteikumiem un kritiku par Rīgas starptautiskās autoostas un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem. Mūsu pasažieru ieteikumus nākotnē iespēju robežās centīsimies ņemt vērā, pilnveidojot un uzlabojot autoostas pakalpojumu kvalitāti. Mums ir svarīgs klientu viedoklis, tādēļ aicinām arī turpmāk izmantot AS „Rīgas starptautiskā autoosta” un sadarbības partneru pakalpojumus. Ar Klientu apmierinātības un attieksmju pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

Aicinājums apmeklēt vēsturisko autobusu parādi

Šī gada 3.septembrī Rīgā norisināsies vēsturisko autobusu parāde, ko organizē starptautiskais pasažieru pārvadātājs “Lux Express”. Autobusi mūsu galvaspilsētā ieradīsies no Tallinas, lai atzīmētu 60 gadu jubilejas reisa Tallina – Rīga – Tallina vēsturisko atklāšanu. 

Pasākuma laikā notiks sešu vēsturisko autobusu prezentācija – parādes apmeklētāji varēs aplūkot dažādu vecumu restaurētus autobusus, no kuriem vecākais ir no pagājušā gadsimta sešdesmitajiem gadiem.

Laikā no plkst. 19:45 līdz 21:30 ikviens interesents ir aicināts uz Rīgas starptautisko autoostu, lai dotos izbraukumā pa Rīgas centra ielām ar kādu no autobusiem.

Tāpat Rīgas starptautiskajā autoostā (2. stāvā) no plkst. 20:00 līdz 22:00 varēs apskatīt foto izstādi, kas veltīta Tallina – Rīga – Tallina reisa jubilejai.

“Man prieks, ka reisa Rīga-Tallina-Rīga jubilejā mēs varam piedāvāt iespēju atgriezties pagātnē un izjust vēl nebijušas emocijas, vienlaikus nodrošinot ērtus ikdienas reisus augstākās klases autobusos,” stāsta “Lux Express” Latvija valdes loceklis Krišjānis Reķis.

Ieeja pasākumā ir bez maksas.

Vietu skaits vakara izbraukumam ar autobusiem ir ierobežots, tāpēc aicinām laicīgi pieteikt savu dalību šeit: https://luxexpress.eu/lv/gadsimtabilete

Savukārt Rīgas starptautiskajā autoostā jau no plkst.14:00 būs apskatāms autobuss “RAF 976”, kas Latvijā pasažieru pārvadājumos tika izmantots 60.gados. Šī RAF autobusa atjaunošanas stāsts sākās 2002.gadā, kad autobusu iegādājās SIA “M.E.LAT-LUX”, kas ir koncerna Daimler EvoBus GmbH (Vācija) ģenerālpārstāvis Bal­tijā, īpašumā.

 

Ievērībai!

Pasākums tiks filmēts un fotografēts, un pasākuma laikā iegūtie video un foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Pasažieru aptauja par Rīgas starptautiskajā autoostā piedāvātajiem pakalpojumiem

Mums ir ļoti būtisks klientu viedoklis, tādēļ aicinām Jūs aizpildīt aptaujas anketu un izteikt savu vērtējumu par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pieejamajiem un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem. Aptauja pieejama no 2018.gada 3.augusta līdz 22.augustam. Pasažieru aptauja ir noslēgusies!

Pateicamies par Jūsu viedokli!

Pasažieru aptauja tiek veikta saskaņā ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ieviesto sertificēto kvalitātes pārvaldības sistēmu – atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Informācija par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

 • Apstiprināt 2017.gada pārskatu.
 • Gada peļņu EUR 302 585 sadalīt sekojoši: EUR 213 427 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,05 uz vienu akciju; EUR 89 158 atstāt nesadalītu.
 •  Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2018.gada 19.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2018.gada 7.maija.
 •  Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”;
 • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada budžetu.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde.

Iesniegums par dividendēm pieejams šeit

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard