No 2020.gada 1.janvāra reģionālo autobusu galapunkts no MTS tiek pārcelts uz Rīgas starptautisko autoostu

Sākot ar 01.01.2020. no Rīgas starptautiskās autoostas sāk kursēt mikroautobusi šādos maršrutos no šādām platformām (iepriekš kursēja no MTS):

 • JŪRMALA (Jaunķemeri, Jaunķemeri līdz Kalniņiem, Sloka caur Kauguriem, Kauguri caur Valteriem) – 1A platforma
 • MĀRUPE līdz Vecozoliem, JAUNMĀRUPE – 8.platforma
 • GAISMAS, GAISMAS līdz Bērzpilij, MEDEMCIEMS, VIRŠI caur Medemciemu – 21./22. platforma (atkarībā no atiešanas laika)
 • BALOŽI, DAUGMALE līdz Kalniņiem un līdz Baldonei – 13.platforma
 • ĶEKAVA caur Valdlaučiem (pa Dienvidu tiltu), ĶEKAVA (pa Salu tiltu) – 14.platforma
 • SIGULDA caur Raganu 11./12. platforma (atkarībā no atiešanas laika)

Informācija par mikroautobusu kustības grafiku pieejama mājas lapā sadaļā KUSTĪBAS SARAKSTS, autoostas informācijas centrā, autoostas pasažieru uzgaidāmajā zālē un informācijas stendos pie atiešanas platformām.

Maršrutos uz JŪRMALU, GAISMĀM, MEDEMCIEMU, VIRŠIEM, SIGULDU biļetes iespējams iegādāties autoostas kasēs un internetā www.bezrindas.lv un mobilly.lv.

Neskaidrību vai jautājumu gadījumā aicinām vērsties pie autoostas zāles administratora blakus kasēm (1.lodziņš) vai informācijas centrā pasažieru uzgaidāmajā zālē.

 

Informācija par 2019.gada 17.decembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ārkārtas akcionāru sapulce 2019.gada 17.decembrī pieņēma šādus lēmumus:

 1. Izslēgt no darba kārtības jautājumu “AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomes atsaukšana un ievēlēšana”.
 2. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalīto peļņas daļu EUR 128 056,20, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,03 uz vienu akciju. Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2019.gada 17.decembris un izmaksu datums ir sākot no 2019.gada 30.decembra. (iesniegums par dividendēm)
 3. Pieņemt zināšanai informāciju par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2016.gada līdz 2020.gadam izpildi.
 4. Akceptēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2021.gada līdz 2025.gadam pamatnostādnes. Uzdot Valdei izstrādāt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģiju no 2021.gada līdz 2025.gadam.
 5. Pieņemt zināšanai informāciju par arhitektu biroja SIA “OUTOFBOX” projekta izstrādes gaitu.

 

Par ārkārtas akcionāru sapulci

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2019.gada 17.decembrī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

1. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalītās peļņas daļas, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim, sadale;

2. Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2016.gada līdz 2020.gadam izpildi;

3. Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2021.gada līdz 2025.gadam pamatnostādnēm;

4. Informācija par arhitektu biroja SIA “OUTOFBOX” projekta izstrādes gaitu;

5. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomes atsaukšana un ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2019.gada 17.decembrī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2019.gada 2.decembri Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”
Valdes priekšsēdētāja
V.Gromule

Klientu apmierinātības pētījums 2019

2019.gada jūlijā AS „Rīgas starptautiskā autoosta” un autoostas mājas lapā www.autoosta.lv saskaņā ar kvalitātes pārvaldības sistēmas procedūru „Pasažieru un pārvadātāju apmierinātības mērīšana” tika veikta pasažieru aptauja. Kopumā tika aptaujāti 539 respondenti.

Cienījamie pasažieri! Pateicamies Jums par dalību 2019.gada Klientu apmierinātības un attieksmju pētījumā un Jūsu sniegto novērtējumu, ieteikumiem un kritiku par Rīgas starptautiskās autoostas un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem. Mūsu pasažieru ieteikumus nākotnē iespēju robežās centīsimies ņemt vērā, pilnveidojot un uzlabojot autoostas pakalpojumu kvalitāti. Mums ir svarīgs klientu viedoklis, tādēļ aicinām arī turpmāk izmantot AS „Rīgas starptautiskā autoosta” un sadarbības partneru pakalpojumus. Ar Klientu apmierinātības un attieksmju pētījuma rezultātiem iespējams iepazīties šeit.

 

Pasažieru aptauja par Rīgas starptautiskajā autoostā piedāvātajiem pakalpojumiem

Mums ir ļoti būtisks mūsu klientu viedoklis, tādēļ aicinām Jūs aizpildīt aptaujas anketu un izteikt savu vērtējumu par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem.

Aptauja pieejama no 2019.gada 23.jūlija līdz 5.augustam. Pasažieru aptauja ir noslēgusies!

Pateicamies par Jūsu viedokli!

Pasažieru aptauja tiek veikta saskaņā ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ieviesto sertificēto kvalitātes vadības sistēmu atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard