Skip to main content

IZMAIŅAS

TIKS PĀRCELTAS REĢIONĀLO AUTOBUSU IZKĀPŠANAS PIETURVIETAS

Nodrošinot nepieciešamās izmaiņas satiksmes un pakalpojumu organizācijā būvdarbu laikā*, sākot ar 06.03.2023., reģionālo autobusu pasažieru izkāpšanas pieturvietas tiks pārceltas uz Turgeņeva ielu, pretī Zinātņu Akadēmijai. Līdzšinējā izkāpšanas pieturvieta Maskavas ielā tiks slēgta!

Lai mazinātu neērtības pasažieriem un autobusu vadītājiem, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” sākot ar 06.03.2023., turpmāk nodrošinās atļauju papildus 31 autobusu maršrutam iebraukt arī autoostas teritorijā, lai izlaistu pasažierus pie izkāpšanas platformām.

Maršrutu saraksts, kuriem uz būvniecības darbu laiku ir atļauts iebraukt autoostas teritorijā izlaist pasažierus izkāpšanas platformās

AS “Liepājas autobusu parks”:

 • 7937 – Liepāja-Rīga
 • 7957 – Aizpute-Saldus-Rīga
 • 7958 – Priekule-Vaiņode-Ezere-Saldus-Rīga
 • 7016 – Pāvilosta- Kuldīga -Rīga

PSIA “Ventspils reiss”:

 • 7955 – Ventspils-Rīga

SIA “Tukuma auto”:

 • 7010 – Jēkabpils-Rīga, Līvāni-Jēkabpils-Rīga
 • 7981- Preiļi-Jēkabpils-Rīga

SIA “Daugavpils AP”:

 • 7983 – Daugavpils-Jēkabpils (Kurzemes iela)-Rīga
 • 7238 – Subate-Viesīte-Jaunjelgava-Ķegums-Rīga
 • 7493 – Ilūkste-Baldone-Ķekava-Rīga, Daugavpils-Ilūkste-Vecumnieki-Rīga
 • 7556 – Dagda-Preiļi-Jēkabpils (Kurzemes iela)-Rīga

SIA “Norma-A”:

 • 7452 – Rēzekne-Malta-Preiļi-Jēkabpils (Kurzemes iela)-Rīga
 • 7611 – Kārsava-Ludza-Rēzekne-Pļaviņas-Rīga
 • 7618 – Gulbene-Velēna-Rīga
 • 7647- Alūksne-Rīga
 • 7693 – Madona-Pļaviņas-Rīga
 • 7743 – Rūjiena-Valmiera-Rīga, Naukšēni-Rūjiena-Valmiera-Rīga
 • 7905 – Alūksne-Jaunlaicene-Vidaga-Smiltene-Rīga
 • 7906 – Alūksne-Ape-Smiltene-Rīga
 • 7908 – Gaujiena-Smiltene-Rauna-Rīga
 • 7910 – Balvi-Gulbene-Rīga
 • 7911 – Žīguri-Viļaka-Balvi-Gulbene-Rīga, Viļaka-Balvi-Gulbene-Rīga
 • 7912 – Baltinava-Viļaka-Balvi-Gulbene-Rīga
 • 7915 – Alūksne-Trapene-Smiltene-Rīga
 • 7944 – Kolka-Dundaga-Talsi-Dubulti-Rīga
 • 7945 – Kolka-Vandzene-Talsi-Dubulti-Rīga
 • 7946 – Mazirbe-Dubulti-Rīga
 • 7948 – Ventspils-Talsi-Tukums-Dubulti-Rīga
 • 7950 – Kolka-Dubulti-Rīga
 • 7955 – Ventspils-Rīga
 • 7989 – Madona-Pļaviņas-Rīga, Lubāna-Barkava-Madona-Pļaviņas-Rīga
 • 7992- Rēzekne-Varakļāni-Jēkabpils-Rīga

*Sakarā ar projekta “Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” integrēšanos Rīgas centra infrastruktūrā” uzsākta atbalsta infrastruktūras pārbūve Rīgas starptautiskajai autoostai piegulošajā teritorijā. Saistībā ar būvdarbiem paredzētas vērienīgas satiksmes organizācijas izmaiņas, tiek slēgta satiksme un pārceltas reģionālo autobusu izkāpšanas pieturvietas.

Papildus informācija pieejama arī: VSIA “Autotransporta direkcija”

Publicēts: 02.03.2023.

________________________________________________________________

Rīgas centrā sākto remontdarbu dēļ tiek pārcelts galapunkts vairākiem reģionālo autobusu Pierīgas maršrutiem

No 20. februāra, vairākiem reģionālo autobusu maršrutiem no Rīgas virzienā uz Siguldu, Vangažiem, Ropažiem, Garkalni, Carnikavu, Kadagu, Ādažiem, Saulkrastiem / Zvejniekciemu tiek pārcelts galapunkts no Ģenerāļa Radzina krastmalas uz Turgeņeva ielu saistībā ar pārbūves darbiem Rīgas Starptautiskajai autoostai piegulošajā teritorijā

Pasažieriem turpmāk būs jādodas uz Turgeņeva ielu pretī Zinātņu, jo līdzšinējā reisu sākuma vai gala pietura Rīga (Spīķeri) tiek pārcelta. Izmaiņas skar šādus reģionālo autobusu maršrutus:

 • maršruts nr. 6824 Rīga–Ādaži–Carnikava,
 • maršruts nr. 6821 Rīga–Ādaži–Kadaga,
 • maršruts nr. 6822 Rīga–Ādaži–Podnieki–Garkalne,
 • maršruts nr. 5371 Rīga–Carnikava–Zvejniekciems,
 • maršruts nr. 6826 Rīga–Garkalne–Vangaži,
 • maršruts nr. 6855 Rīga–Kalngale–Carnikava–Kadaga.

Līdzšinējā minēto maršrutu galapunktā Ģenerāļa Radziņa krastmalā, no kurienes tiek pārcelta galapunkta pietura, būs būvdarbu veicēju nodrošināts paziņojums ar informāciju, ka pārceltā pieturvieta atrodas Turgeņeva ielā. Savukārt Turgeņeva ielas pieturā būs Autotransporta direkcijas nodrošinātas aktuālās reģionālo autobusu kustības sarakstu plāksnes.

Minētās izmaiņas saistībā ar reģionālo autobusu maršrutu galapunkta pārcelšanu potenciāli būs līdz 2023. gada rudenim.

Projekts “Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” integrēšana Rīgas centra infrastruktūrā” tiek īstenots ar 2014.–2020. gada Eiropas Savienības fondu plānošanas perioda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.7 specifiskā atbalsta mērķa “Multimodāla transporta sistēmas iespējošana” 6.1.7.1. pasākuma “Ar “Rail Baltica”projekta saistītās atbalsta infrastruktūras pārbūve”. Būvdarbus pēc principa “projektē un būvē veic pilnsabiedrība “RBBL”, kurā apvienojušies trīs uzņēmumi: SIA “Binders”, AS “LNK Industries” un SIA “Nordes Būve”. Būvuzraudzību veic SIA “Firma L4”. Detalizēta informācija par būvdarbiem pieejama Rīgas domes mājaslapā.

Informāciju sagatavoja VSIA”Autotransporta direkcija”

Publicēts: 20.02.2023.

 _________________________________________________________________

Sakarā ar projekta “Eiropas nozīmes dzelzceļa infrastruktūras “Rail Baltica” integrēšana Rīgas centra infrastruktūrā” ietvaros realizētajiem būvdarbiem Rīgas starptautiskajai autoostai piegulošajā teritorijā, drīzumā šeit tiks publicētas izmaiņas, kas attieksies uz reģionālo autobusu maršrutu galapunktiem jeb pasažieru izkāpšanas vietām.

Publicēts: 17.02.2023.

________________________________________________________________

Jaunas izmaiņas autobusu platformu izvietojumā!

Turpinoties projekta “Rail Baltica” būvdarbiem autoostas teritorijā, ir veiktas jaunas izmaiņas autobusu platformu izvietojumā.
Sākot ar 2022.gada 1.februāri iekāpšanas platformas no Nr.1 līdz Nr.15 tika pārceltas uz kanāla malas puses platformām un iekāpšanas platforma 1A ir platforma Nr.15, kā arī ir mainīts tās izvietojums – tā atrodas kanāla pusē. No 1.februāra reisi: Sloka, Jaunķemeri, Kauguri tiek izpildīti no platformas Nr.15 kanāla pusē.
Pasažieru izkāpšana tiek organizēta: reģionālo reisu autobusiemuz Maskavas ielas ierādītajās pieturās ārpus autoostas teritorijas; starptautisko reisu autobusiem – turpinās autoostas teritorijā.

Informācijai par izmaiņām aicinām sekot līdzi uz vietas autoostā (informatīvajās norādēs, elektroniskajos displejos un audio paziņojumos), braukšanas biļetēs, kā arī mājas lapā www.autoosta.lv

_________________________________________________________________

 

 


Labas ziņas pasažieriem!
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” turpinās nodrošināt tās nepārtrauktu darbību visa Rail Baltica projekta būvniecības periodā no 2021. līdz 2026.gadam.

Daudz darba jau paveikts
Autoostai piederošo nekustamo īpašumu ir nepieciešams pielāgot jaunajām prasībām, ko paredz Rail Baltica būvniecības process. Lai nodrošinātu regulāro pasažieru pārvadājumu autobusu apkalpošanu celtniecības darbu laikā, Autoosta ir pārplānojusi un pārbūvējusi autoostas teritoriju. Ir reorganizēts autoostas laukums un ieviesta jaunu Reisu vadības sistēma.

Ko pasažieriem nozīmēs Rail Baltica būvniecība autoostā?
Pasažieru apkalpošanā autoostā Rail Baltica būvniecības laikā mainīsies iekāpšanas platformu izvietojums. Visas iekāpšanas platformas tiks pārvietotas kanāla pusē.
Informācija par visām izmaiņām autoostā Rail Baltica būvniecības laikā būs pieejama pasažieriem ērtā veidā – tiks izvietotas norādes autoostā, informācija uz autoostas displejiem un braukšanas biļetēs, skanēs informatīvie audio paziņojumi, kā arī aktuālie jaunumi būs pieejami mājas lapā www.autoosta.lv.
Aicinām sekot informācijai!

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard