Skip to main content

Iesniegumi un sūdzības

Pasažieris iesniegumu/sūdzību AS “Rīgas starptautiskā autoosta” var iesniegt:

 • elektroniskā veidā;
 • rakstveidā;
 • izteikt mutvārdos. Nepieciešamības gadījumā, privātpersonas mutvārdos izteiktu iesniegumu/sūdzību privātpersonas klātbūtnē autoostas zāles administrators noformē rakstveidā (autoostas 1.stāvā pasažieru uzgaidāmajā zālē).

 

Pasažieru elektronisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas kārtība

Lai elektroniski nosūtītu iesniegumu/sūdzību AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, lūdzam aizpildīt norādīto veidlapu un nosūtīt to uz e-pastu: [email protected].

LEJUPLĀDĒT ELEKTRONISKO IESNIEGUMU/SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS VEIDLAPU (PDF FORMĀTĀ/ DOC FORMĀTĀ)

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” sniedz atbildi:

 • uz iesniegumiem/sūdzībām, kas iesniegti, aizpildot elektronisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas veidlapu un kurā norādīta obligāti sniedzamā informācija;
 • uz iesniegumiem//sūdzībām, kas rakstītas brīvā formā, norādot obligāti iekļaujamo informāciju*;
 • 3 darba dienu laikā uz informatīva rakstura jautājumiem;
 • 15 darba dienu laikā, ja nav nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude;
 • 30 darba dienu laikā, ja ir nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude.

Pasažieru rakstisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas kārtība

Lai nosūtītu rakstisku iesniegumu/sūdzību AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, lūdzam aizpildīt norādīto veidlapu un nosūtīt to uz autoostas pasta adresi vai iesniegt autoostas zāles administratoram autoostas 1.stāvā (pasažieru uzgaidāmajā zālē).

LEJUPLĀDĒT RAKSTISKO IESNIEGUMU/SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS VEIDLAPU (PDF FORMĀTĀ/DOC FORMĀTĀ)

Adrese: AS „Rīgas starptautiskā autoosta”, Prāgas iela 1,Rīga, LV-1050

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” sniedz atbildi:

 • uz iesniegumiem/sūdzībām, kas rakstītas brīvā formā, norādot obligāti iekļaujamo informāciju*;
 • 15 darba dienu laikā, ja nav nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude.
 • 30 darba dienu laikā, ja ir nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude.

 • Ja AS “Rīgas starptautiskā autoosta” konstatē, ka saņemtais iesniegums/sūdzība pilnībā vai kādā daļā nav autoostas kompetencē, tā informē iesniedzēju un ja iespējams, norāda kompetentās/atbildīgās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju vai pārsūta šo iesniegumu/sūdzību minētajai iestādei, informējot par to iesniedzēju.

Atbildes uz iesniegumiem/sūdzībām netiek sniegtas, ja:

 • nav norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds un pasta adrese (attiecas uz rakstiskiem iesniegumiem/sūdzībām);
 • iesnieguma/sūdzības teksts un iesniedzēja adresāts nav salasāms vai saprotams (attiecas uz rakstiskiem iesniegumiem/sūdzībām);
 • saņemtajā iesniegumā/sūdzībā ir personas cieņu aizskarošs un nepieklājīgs (rupjš un tml.) teksts;
 • iesnieguma/sūdzības saturs neprasa atbildi pēc būtības.

* Brīvā formā rakstītā iesniegumā/sūdzībā obligāti iekļaujamā informācija:

Brīvā formā rakstītā iesniegumā obligāti iekļaujamā informācija:

elektroniski iesniegtam pasažiera iesniegumam/sūdzībai

rakstiski iesniegtam pasažiera iesniegumam/sūdzībai

 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • iesnieguma/sūdzības pamatā esošās problēmas situācijas informācija: notikuma vieta, datums, laiks;
 • iesnieguma/problēmas būtības apraksts un konkrēti fakti;
 • iesnieguma/sūdzības iesniegšanas datums.
 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • adrese, pilsēta, pasta indekss;
 • iesnieguma/sūdzības pamatā esošās problēmas situācijas informācija: notikuma vieta, datums, laiks;
 • iesnieguma/problēmas būtības apraksts un konkrēti fakti;
 • iesnieguma/sūdzības iesniegšanas datums;
 • iesniedzēja paraksts.
Aprakstot ar autobusu pārvadājumiem saistītu problēmu obligāti jānorāda: autobusa atiešanas datums, laiks un reisa nosaukums!

Pasažieru ērtībai aicinām izmantot autoostas mājas lapā pieejamās elektronisko un rakstisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas veidlapas!

LEJUPLĀDĒT ELEKTRONISKO PIEPRASĪJUMU PAR PERSONAS DATU LABOŠANU, PAPILDINĀŠANU VAI DATU APSTRĀDES PĀRTRAUKŠANU (DOC FORMĀTĀ)

LEJUPLĀDĒT ELEKTRONISKO PERSONAS DATU INFORMĀCIJAS PIEPRASĪJUMU (DOC FORMĀTĀ)

LEJUPLĀDĒT TRAUKSMES CĒLĒJA ZIŅOJUMA VEIDLAPU (PDF FORMĀTĀ/DOC FORMĀTĀ)

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard