Skip to main content

Pasažieriem ar invaliditāti

Palīdzības sniegšanas kārtība personām ar invaliditāti

 1. AS „Rīgas starptautiskā autoosta” (turpmāk – autoosta) personām ar invaliditāti autoostāun tās teritorijā bez maksas nodrošina šādu asistenta palīdzību:
  • pārvietoties autoostā un tās teritorijā (t.sk. līdz biļešu kasei, uzgaidāmai telpai, iekāpšanas zonai u.c.);
  • iekāpt transportlīdzeklī, ja transportlīdzeklis ir piemērots;
  • nodot bagāžu;
  • saņemt bagāžu;
  • izkāpt no transportlīdzekļa.
 1. Lai saņemtu 1.p. noteikto palīdzību autoostā un tās teritorijā:
  • personai, kurai ir nepieciešama palīdzība, jāinformē par to autoosta vismaz 36 stundas iepriekš;
  • palīdzība ir jāpiesaka pa tālruni + 371 67226658 vai elektroniskā veidā, aizpildot palīdzības pieteikumu un nosūtot to uz e-pasta adresi [email protected];
  • pēc pakalpojuma pieteikšanas personai ir jāsaņem apstiprinājums no autoostas personāla par palīdzības pieteikuma saņemšanu;
  • personai, kura ir saņēmusi apstiprinājumu par pieteiktā pakalpojuma sniegšanu, ir pienākums ierasties autoostā ne vēlāk kā 40 minūtes pirms plānotā autobusa atiešanas laika;
  • ierodoties autoostā, jāpaziņo par savu ierašanos autoostas izsaukumu punktā pie A ieejas (1.stāvā), un jāuzrāda autoostas personālam invaliditātes apliecība.
 1. Lai pieteiktu braucienu, personai ar ierobežotām pārvietošanās spējām, kurai nepieciešama palīdzība un iekāpšanai/izkāpšanai, pārvadāšanai tehniski pielāgots autobuss, jāsazinās ar noteikto pārvadātāju, kurš veic vajadzīgo reisu.
 2. Lai izmantotu pakalpojumus 2.stāvā, personām ar invaliditāti un ierobežotām pārvietošanās spējām tiek nodrošināts pacēlājs (lifts). Pacēlāja (lifta) izmantošanai jānospiež personāla izsaukšanas poga.
 3. Personām ar invaliditāti iebraukšana autoostas teritorijā iespējama no Prāgas ielas un paredzēta tikai personu ar invaliditāti nogādāšanai, izkāpšanai un iekāpšanai.
 4. Automašīnas ar invalīdu stāvvietu izmantošanas atļaujām drīkst uzturēties autostāvvietā bez maksas līdz 1 stundai speciāli norādītajā vietā – invalīdu stāvvietā (iebraukšana no Lastādijas ielas).

PALĪDZĪBAS PIETEIKUMA FORMA (DOC FORMĀTĀ)

PALĪDZĪBAS PIETEIKUMA FORMA (PDF FORMĀTĀ)

____________________________________________

AUTOBUSU KUSTĪBAS SARAKSTS, UZ KURIEM NAV NEPIECIEŠAMS PIETEIKTIES 36H IEPRIEKŠ un kuri ir piemēroti cilvēkiem ar kustību traucējumiem (atzīmēti ar īpašu pelēku ikonu uz kuras uzzīmēts ratiņkrēsls un pierakstīts – piemērots cilvēkiem ar kustību traucējumiem).

PĀRVADĀTĀJU UZŅĒMUMU KONTAKTINFORMĀCIJAS SARAKSTS, lai pieteiktu braucienu 36h iepriekš.

____________________________________________

INFORMATĪVAIS VIDEO

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard