Autoostas vēstures bilde

Maksas autostāvvieta un velosipēdu novietošana

Diennakts autostāvvietas izmantošanas cenrādis (cenā ir iekļauts PVN):

Vieglajām automašīnām (1 stunda) 2.50 EUR
Autobusiem un kravas automašīnām (1 stunda) 4.00 EUR
No plkst.22:00-8:00 (1 stunda) visa veida transportlīdzekļiem, t.sk. tūrisma vagoniem 1.00 EUR
Vieglajām automašīnām (par 1 diennakti) 10.00 EUR
Vieglajām automašīnām (par 1 mēnesi) 70.00 EUR
  • Cenas var tikt mainītas atbilstoši administrācijas rīkojumam
  • Personām ar invaliditāti, uzrādot apliecinošo dokumentu – invalīdu stāvvietu izmantošanas atļauju, automašīnas novietošanа līdz 1 stundai ir bezmaksas.
  •  Autostāvvietas lietošanas noteikumi

Autoostas ēkā un teriotrijā aizliegts novietot un pieķēdēt velosipēdus tam neparedzētajās vietās.

Velosipēdus drīkst novietot un pieķēdēt tikai tam īpaši paredzētajās novietnēs (pie velosipēdu statīviem).

 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard