Biļešu atpakaļ nodošanas kārtība

1. Reģionālā starppilsētu vai reģionālā vietējās nozīmes maršrutos:

 • Biļete jānodod tirdzniecības vietā, kur tā tika iegādāta;
 • Ja nodod biļeti biļešu kasē vismaz divas stundas līdz autobusa atiešanai, pasažierim ir tiesības saņemt 75% no biļetes vērtības;
 • Ja ir palikušas mazāk kā 2 stundas līdz autobusa atiešanai kā arī pēc autobusa atiešanas kustības sarakstā paredzētajā laikā, biļetes vērtība netiek atpakaļ nodota, izņemot gadījumus, kuri noteikti MK noteikumu Nr.599, 42. punktā;
 • Ja autobusa atiešana kavējas vairāk par 15 minūtēm, nekā paredzēts kustības sarakstā, pasažierim ir tiesības nodod biļeti biļešu kasē saņemot 100% no biļetes vērtības;
 • Biļešu atgriešana jāveic autoostā, kur tā tika iegādāta.

2. Starptautiskās nozīmes maršrutos:

 • Atsakoties no brauciena pirms autobusa atiešanas, pasažierim tiek atmaksāti 80% no biļetes vērtības;
 • Ja reiss tiek atcelts pārvadātāja vainas dēļ, pasažierim tiek atmaksāta pilna biļetes vērtība;
 • Biļetes vērtība netiek atmaksāta pēc autobusa atiešanas, kā arī pēc biļešu tirdzniecības pārtraukšanas (20 minūtes pirms autobusa atiešanas).

Biļešu pārdošanas un atpakaļ nodošanas kārtība uz starptautiskajiem reisiem 

3. Internetā iegādātās biļetes:

 • Elektroniski iegādātas autobusu biļetes atgriežamas tikai personiski Rīgas Starptautiskās autoostas zāles administratoram Prāgas ielā 1 vai elektroniski jāatgriež internet vietnē, kurā biļetes tika iegādātas, ne vēlāk kā 2 stundas līdz biļetes derīguma termiņa sākumam.
 • Naudas atgriešana notiek saskaņā ar 1. un 2.punktā minēto biļešu atgriešanas kārtību.
 • Nauda, atkarībā no biļetes iegādes veida, tiks atgriezta uz pircēja bankas kontu.
 • Gadījumā, ja iegādāta viena elektroniskā biļete vairākiem pasažieriem (grupas biļete), atgriezt iespējams tikai visu biļeti kopumā.
 •  Netiek atgriezta pakalpojuma maksa par biļetes iegādi.
 • Gadījumā, ja tiek nozaudēta elektroniskās biļetes izdruka, to iespējams iegūt Rīgas starptautiskajā autoostā, Prāgas ielā 1, pie zāles administratora, uzrādot personas apliecinošu dokumentu, bet ne vēlāk kā 30 min. pirms biļetē norādītā reisa atiešanas laika.

4. Biļešu terminālos iegādāto biļešu atgriešana notiek jebkurā Rīgas autoostas kasē atbilstoši 1. un 2.punktam.

Nepareizi iegādātas biļetes nemaina.

Nozaudētas vai sabojātas biļetes (saplēstas, apdegušas, labotas, u.c.) neatjauno un naudu par tām neatmaksā

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard