Autoosta

Noteikumi un normatīvie akti

Autoostas noteikumi:

Likumi:

 • Sabiedriskā transporta pakalpojumu likums;
 • Autopārvadājumu likums.

LR Ministru kabineta noteikumi:

 • Sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtība (28.08.2012. Nr.599);
 • Autoostu noteikumi (01.11.2019. Nr.502);
 • Kārtība, kādā nosaka un kompensē ar sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu saistītos zaudējumus un izdevumus un nosaka sabiedriskā transporta pakalpojuma tarifu (28.07.2015. Nr.435)
 • Sabiedriskā transporta pakalpojumu organizēšanas kārtība maršrutu tīklā (13.07.2010. Nr.634);
 • Braukšanas maksas atvieglojumu noteikumi (27.06.2017. Nr.371);
 • Vienotas sabiedriskā transporta uzskaites sistēmas izveidošanas, uzturēšanas un attīstīšanas kārtība (11.08.2015. Nr.461)
 • Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība (01.01.2016. Nr.96);
 • Noteikumi par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām (11.02.2014. Nr.95);
 • Noteikumi par pasažieru starptautiskajiem pārvadājumiem ar autobusiem, to organizēšanas, veikšanas, maršrutu atklāšanas, grozīšanas un slēgšanas kārtību (10.01.2012. Nr.37).

www.likumi.lv

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard