Skip to main content

Par ārkārtas akcionāru sapulci

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2016.gada 30.maijā, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Padomes ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2016.gada 30.maijā – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmuma projektu akcionāri var iepazīties sākot ar 2016.gada 13.maiju Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

Informācija par AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 21.04.2016. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akcionāru sapulce nolēma:

 1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas līnija” pārstāvja Kaspara Vingra sniegto informāciju par projekta „Rail Baltica” īstenošanu.
 2. Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2015.gada pārskatu.
 3. 2015. gada peļņu EUR 97 224 sadalīt sekojoši: EUR 42 685,40 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,01 uz vienu akciju; EUR 54 538,60 novirzīt rezervēs, autoostas attīstībai. Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2016. gada 21. aprīlis un izmaksu datums sākot no 2016. gada 5. maija.
 4. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2016. gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”.
 5. Apstiprināt AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģiju 2016. – 2020. gadam.
 6. Apstiprināt Valdes sagatavoto AS “Rīgas starptautiskā autoosta” budžetu un darbības plānu 2016. gadam.

Iesniegums par dividendēm pieejams ŠEIT

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce

 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016.gada 21.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Informācija par projektu “Rail Baltica”;
 2. Valdes ziņojums par 2015.gada rezultātiem;
 3. Padomes ziņojums par 2015.gadu;
 4. Zvērināta revidenta ziņojums;
 5. 2015.gada pārskata apstiprināšana;
 6. 2015.gada peļņas sadale;
 7. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 8. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam un 2016.gada budžets.
 • Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2016.gada 21.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.
 • Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2016.gada 31.martu Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr.67503646.
 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, lai uzlabotu iespējas iegādāties autobusu biļetes, izmantojot bankas maksājumu kartes, autoostā uzstādīs jaunu pašapkalpošanās biļešu tirdzniecības terminālu.

Prezentācija notiks 2016. gada 27. janvārī, plkst. 10.00 autoostas biļešu tirdzniecības zālē, Prāgas ielā 1, Rīgā.

2016.gada laikā plānots uzstādīt vairākus šādus pašapkalpošanās biļešu tirdzniecības terminālus.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard