Bērnu un jauniešu mākslas izstāde „Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014”

Aicinām apmeklēt!

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” un Latvijas bērnu mākslinieciskās fantāzijas akadēmijas Jāņa Anmaņa jauno talantu atbalsta fonds rīko bērnu un jauniešu mākslas izstādi „Sapņi un fantāzijas par jūru un okeānu” projekta „Rīga – Eiropas Kultūras galvaspilsēta 2014” tematiskās līnijas „Okeāna alkas. Ieskaņa” pasākumu ievadot.

Continue reading

Aicinām apmeklēt – „Rīga 2014” Eiropas kultūras gada atklāšanas pasākumu AS “Rīgas starptautiskā autoosta”!

Print

 

Aicinām apmeklēt – „Rīga 2014” 
Eiropas kultūras gada atklāšanas pasākumu AS “Rīgas starptautiskā autoosta”!

Atklājot Rīgas – Eiropas kultūras galvaspilsētu gadu, 18. janvārī Rīgas starptautiskajā autoostā – robežpunktā starp Ceļu un Mājām – no pusdienlaika līdz pēcpusdienai skanēs Johana Sebastiāna Baha klaviermūzika vairāku paaudžu pianistu sniegumā. Klausoties Bahu, dosimies dziļi mūsu apziņā – tur, kur mājo vēl neizzinātā esības okeāna alkas.

Continue reading

Kvalitātes vadības sistēmas audita rezultāti

2013.gada septembrī notika AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kvalitātes vadības sistēmas pārsertifikācijas audits. Audita gaitā neatbilstības netika atrastas. AS“Rīgas starptautiskā autoosta” saņēma sertifikātu, kas apliecina, ka kvalitātes vadības sistēma atbilst standarta LVS EN ISO 9001:2009 prasībām un vērtējama kā efektīva.

Continue reading

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard