Paziņojums par 10.04.2014. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akcionāru sapulce nolēma:

  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2013. gada pārskatu.
  • 2013.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu Ls 163 932 (EUR 233 254,22) sadalīt sekojoši:
    •  Ls 60 000 (EUR 85 372,31) izmaksāt dividendēs, kas ir Ls 0,20 (EUR 0,284574) uz vienu akciju;
    •  Ls 103 932 (EUR 147 881,91) novirzīt rezervēs, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstībai.

Continue reading

Aptauja par Rīgas starptautiskajā autoostā sniedzamajiem piedāvātajiem pakalpojumiem

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” un sadarbības partneru piedāvāto pakalpojumu uzlabošanai, vēlamies noskaidrot Jūsu viedokli par ēdināšanas un viesnīcas pakalpojumu nepieciešamību Rīgas starptautiskajā autoostā.
Lūdzam Jūs veltīt dažas minūtes Jūsu laika anketas aizpildīšanai un aizpildīto anketu nosūtīt uz e-pasta adresi: autoosta@autoosta.lv.

Pateicamies par Jūsu viedokli!

Continue reading

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard