Vestures bilde

Autors: AS "Rīgas starptautiskā autoosta"

Pasažieru aptauja par Rīgas starptautiskajā autoostā piedāvātajiem pakalpojumiem

Mums ir ļoti būtisks klientu viedoklis, tādēļ aicinām Jūs aizpildīt aptaujas anketu un izteikt savu vērtējumu par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” pieejamajiem un sadarbības partneru piedāvātajiem pakalpojumiem. Aptauja pieejama no 2018.gada 3.augusta līdz 22.augustam. Pasažieru aptauja ir noslēgusies!

Pateicamies par Jūsu viedokli!

Pasažieru aptauja tiek veikta saskaņā ar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ieviesto sertificēto kvalitātes pārvaldības sistēmu – atbilstoši ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Informācija par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

 • Apstiprināt 2017.gada pārskatu.
 • Gada peļņu EUR 302 585 sadalīt sekojoši: EUR 213 427 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,05 uz vienu akciju; EUR 89 158 atstāt nesadalītu.
 •  Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2018.gada 19.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2018.gada 7.maija.
 •  Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”;
 • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada budžetu.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde.

Iesniegums par dividendēm pieejams šeit

Par akcionāru pilnsapulci 2018

Informējam, ka AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2018.gada 19.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par 2017.gada rezultātiem;
 2. Padomes ziņojums par 2017.gadu;
 3. Zvērināta revidenta ziņojums;
 4. 2017.gada pārskata apstiprināšana;
 5. 2017.gada peļņas sadale;
 6. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 7. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada budžets un iespējamās izmaiņas saimnieciskajā darbībā.
 • Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2018.gada 19.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.
 • Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2018.gada 5.aprīli Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.
 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

Valdes priekšsēdētāja                                                                       V.Gromule

Rīgas starptautiskā autoosta slēdz taksometriem iebraukšanu laukumā no Prāgas ielas

Preses relīze

Administratīvās tiesas lēmuma rezultātā, Rīgas starptautiskā autoosta slēdz
taksometriem iebraukšanu laukumā no Prāgas ielas

Akciju sabiedrība “Rīgas starptautiskā autoosta” informē, ka sakarā ar SIA “Rīgas Taxi”
sūdzību pret AS “Rīgas starptautiskā autoosta” par šī komersanta taksometru ierobežotu
iebraukšanu autoostas privātajā teritorijā, laukumā no Prāgas ielas puses, LR Administratīvā
rajona tiesa pieņēma SIA “Rīgas Taxi” labvēlīgu lēmumu par pagaidu noregulējuma
piemērošanu.

Lai pildītu Administratīvās tiesas lēmumu un ievērotu vienlīdzības principu pret visām
taksometru sabiedrībām, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” vadība pieņēma lēmumu no
2017.gada 16.decembra, autoostas privātajā teritorijā laukumā no Prāgas ielas puses, atļaut
iebraukšanu visiem speciālajiem dienestiem, transportlīdzekļiem ar invalīdu stāvvietu
izmantošanas karti, preču piegādes un automašīnām ar autoostas izsniegtajām atļaujām.
Transporta organizācijas sakārtošanu Prāgas ielas posmā pie autoostas centrālās ieejas
atbalstīja arī Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.