Būvdarbi

Author: AS "Rīgas starptautiskā autoosta"

Mazina atsevišķus COVID-19 izplatības vājināšanai noteiktos ierobežojumus

Saskaņā ar grozījumiem noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā no 2020.gada 1.jūlija, sabiedriskajā transportā vairs nebūs obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Tā lietošanai būs ieteikuma raksturs – it īpaši personām, kurām ir elpceļu slimības pazīmes (iesnas, klepus). Savukārt personām, kuras iebraukušas no ārvalstīm ar augstu saslimstību ar Covid-19, dodoties uz dzīvesvietu pašizolācijā, izmantojot sabiedrisko transportu, mutes un deguna aizsegs būs jālieto.

COVID-19

 

Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 04.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada 4.jūnija kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada pārskatu;
  • 2019.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu EUR 339 937 atstāt nesadalītu un novirzīt uzņēmuma attīstībai;
  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada budžetu un nākotnes investīcijas;
  • Ievēlēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomi šādā sastāvā: Oļegs Burovs, Marina Vorobjova – Vaišļa, Ilze Purmale, Sergejs Serdjukovs, Andrejs Visockis.

Padomes priekšsēdētājs Oļegs Burovs un padomes priekšsēdētāja vietniece Marina Vorobjova – Vaišļa tika ievēlēti 04.06.2020. padomes sēdē.

 

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde

 

UZMANĪBU !

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM!

Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā
vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai
no 2020. gada 12. maija

 

  1. Iegādātajās autobusa biļetēs norādīto sēdvietu numuri var neatbilst faktiski pieejamajām sēdvietām autobusos. Pasažieriem ir jāseko autobusa vadītāja norādēm.

  2. Pasažieri, kuri netiek uzņemti autobusā ir tiesīgi nodot iegādātās biļetes atpakaļ autoostas kasēs, saņemot pilnu biļetes vērtību.

  3. Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, pasažieriem tiek paredzēts pienākums sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard