Autors: AS "Rīgas starptautiskā autoosta"

No 25. janvāra, lai ieceļotu Latvijā, būs jāuzrāda negatīvs #COVID19 tests, kas veikts pēc starptautiski atzītas precīzākās metodes.

Personām, kas nesen (līdz trim mēnešiem) izslimojušas Covid-19, būs jāuzrāda ārsta izziņa, ka persona nav infekcioza.

No 15. janvāra Latvijā varēs ieceļot, tikai uzrādot negatīvu Covid-19 testu.

2021.gada 7. janvārī valdība pieņēma stingrākus noteikumus visiem ieceļotājiem, lai veicinātu epidemioloģiski drošāku pārvietošanos un samazinātu Covid-19 infekcijas ievešanu valstī. Ieceļojot Latvijā gan ar pasažieru pārvadājumiem, gan personisko transportlīdzekli, būs jāuzrāda apliecinājums par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Noteikumi stāsies spēkā 15. janvārī vienlaikus ar līdzīga regulējuma ieviešanu Lietuvā un Igaunijā.

Lai pasargātu no vīrusa ievešanas, tiek noteikts, ka ieceļojot Latvijā, jābūt apliecinājumam par negatīvu Covid-19 testa rezultātu. Tests jāveic ne agrāk kā 72 stundas pirms iekāpšanas pārvadātāja transportlīdzeklī vai pirms Latvijas robežas šķērsošanas individuāli, piemēram, ar autotransportu.

Apliecinājums par negatīvu testu (testa rezultāts, ārsta izziņa, izziņa par antivielu esamību vai cits medicīnisks dokuments, kas apliecina, ka persona nav infekcioza) ir jāuzrāda pārvadātājam, pretējā gadījumā personai tiks atteikta iekāpšana.

Avots: LR Satiksmes ministrija [07.01.2021] Vairāk informācijas: https://www.sam.gov.lv/lv/covid-19

 

Mazina atsevišķus COVID-19 izplatības vājināšanai noteiktos ierobežojumus

Saskaņā ar grozījumiem noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā no 2020.gada 1.jūlija, sabiedriskajā transportā vairs nebūs obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Tā lietošanai būs ieteikuma raksturs – it īpaši personām, kurām ir elpceļu slimības pazīmes (iesnas, klepus). Savukārt personām, kuras iebraukušas no ārvalstīm ar augstu saslimstību ar Covid-19, dodoties uz dzīvesvietu pašizolācijā, izmantojot sabiedrisko transportu, mutes un deguna aizsegs būs jālieto.

COVID-19

 

Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 04.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada 4.jūnija kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada pārskatu;
  • 2019.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu EUR 339 937 atstāt nesadalītu un novirzīt uzņēmuma attīstībai;
  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada budžetu un nākotnes investīcijas;
  • Ievēlēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomi šādā sastāvā: Oļegs Burovs, Marina Vorobjova – Vaišļa, Ilze Purmale, Sergejs Serdjukovs, Andrejs Visockis.

Padomes priekšsēdētājs Oļegs Burovs un padomes priekšsēdētāja vietniece Marina Vorobjova – Vaišļa tika ievēlēti 04.06.2020. padomes sēdē.

 

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde

 

UZMANĪBU !

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM!

Par piesardzības pasākumiem sabiedriskajā transportā
vīrusa Covid-19 izplatīšanās riska mazināšanai
no 2020. gada 12. maija

 

  1. Iegādātajās autobusa biļetēs norādīto sēdvietu numuri var neatbilst faktiski pieejamajām sēdvietām autobusos. Pasažieriem ir jāseko autobusa vadītāja norādēm.

  2. Pasažieri, kuri netiek uzņemti autobusā ir tiesīgi nodot iegādātās biļetes atpakaļ autoostas kasēs, saņemot pilnu biļetes vērtību.

  3. Lai nodrošinātu epidemioloģiski drošu sabiedriskā transporta izmantošanu, pasažieriem tiek paredzēts pienākums sabiedriskajā transportā valkāt mutes un deguna aizsegu.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard