Autors: AS "Rīgas starptautiskā autoosta"

Paziņojums par publisko apspriešanu koka ciršanai Rīgā,
Maskavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Prāgas ielas 1

Pamatojoties uz Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas 11.10.2021. sēdes protokolu Nr. 41, 1.2.3. §, publiskai apspriešanai tiek nodota koku ciršana, Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Prāgas ielas 1,plānots cirst 1 sarkano ozolu ø 45 cm.

Objekts – Esošās VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras sagatavošanas darbi stacijas Ziemeļu zonā būvdarbu izpildei Dienvidu zonā, posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai.

Adrese – Rīga, Maskavas ielas sarkanajās līnijās (kadastra apzīmējums 0100 004 0069), pie Prāgas ielas 1.

Zemesgabala īpašnieks ­ Rīgas pilsētas pašvaldība un koka ciršanas ierosinātājs: Pilnsabiedrība “BERERIX”.

Saistībā ar Rail Baltica Rīgas dzelzce|a tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādei un saistībā ar dzelzceļa tilta, uzbēruma un Rīgas Centrālās pasažieru stacijas kompleksās apbūves būvprojekta izstrādi un būvdarbu realizāciju Rīgā, Maskavas ielas sarkanajās līnijās, pie Prāgas ielas 1 (4. grupa, 69. grunts) paredzēts cirst 1 sarkano ozolu ø 45 cm.

Planšetē redzamais būvniecības risinājums pēc publiskās apspriešanas beigām tālākajā projektēšanas gaitā var mainīties.

Publiskā apspriešana notiek laika posmā no 02.11.2021. līdz 15.11.2021.

Rakstiskas atsauksmes (aptaujas lapas) lūdzam iesniegt (vai nosūtīt pa pastu) līdz 15.11.2021. šādās vietās: Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā Rīgā, Amatu ielā 4, atstājot dokumentu skapī Apmeklētāju pieņemšanas telpā vai jebkurā Rīgas pilsētas Apkaimju iedzīvotāju centrā, Rīgā (bezmaksas informatīvais tālrunis 80000800) (aptaujas lapas ievietot pasta kastē pie ieejas durvīm), vai elektroniski aizpildīt un nosūtīt portālā www.eriga.lv sadaļā “e-pakalpojumi privātpersonām” – “sabiedrības līdzdalība”.

Pēc publiskās apspriešanas rezultātu apkopošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departaments ziņojumu par publiskās apspriešanas rezultātiem virzīs izskatīšanai Rīgas domes Apstādījumu saglabāšanas komisijas sēdē (informatīvais tālrunis 67181477, e-pasts: pad@riga.lv).

Iepazīties ar koku ciršanas ieceres materiāliem, kā arī saņemt sīkāku informāciju par plānoto koku ciršanu iespējams Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta portālā www.rdpad.lv vai pie koku ciršanas ierosinātāja, kontaktpersona: Andis Linde, tālr.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kategoriski nepiekrīt ozola ciršanai. Ozols tika iestādīts sakarā ar autoostas darbības uzsākšanu un tam ir Rīgas starptautiskai autoostai simboliska nozīme. PS “BERERIX” finansiālais ieguvums nocērtot ozolu nevar būt salīdzināms ar sabiedrības interesēm.

Būvprojektā BP3 “Esošās VAS “Latvijas dzelzceļš” dzelzceļa infrastruktūras pārbūve 1520 mm platuma sliežu ceļiem posmā no Maskavas ielas līdz Lāčplēša ielai ir plānota “sarkanā ozola” pārstādīšana citā teritorija.

Latvija ir to valstu sarakstā, kas atbalsts klimata pārmaiņu ierobežošanu nosakot klimatneitralitāti un klimatnoturību kā vienu no stratēģiskajām prioritātēm nākamajiem gadiem. “Sarkanais ozols ”ir iepriekšējo paaudžu ieguldījums Rīgas zaļajā rotā.

Glābsim “ sarkano ozolu” un neļausim to nocirst!

Planšete

Aptaujas lapa

Ja esi Rīgas centrā, noteikti izmanto iespēju!

No 26. oktobra VCA poliklīnikas Dzelzceļš vakcinācijas komanda uzsāks vakcināciju pret Covid-19 Rīgas Starptautiskajā autoostā, Rīgā, Prāgas ielā 1, 2. stāvā.

Būs pieejamas Janssen, Pfizer un Moderna vakcīnas.

Darba laiks: no pirmdienas līdz sestdienai no plkst. 09:00 – 19:00

Līdzi jāņem pase vai personas apliecība.

Pasargā sevi un citus – vakcinējies pret Covid-19!

Izvēlies sev tuvāko un ērtāko VCA vakcinācijas punktu, piesakies ātri un ērti: ieej.lv/Vakcinejies_pret_Covid.

Ārstniecības iestādes kods: 0100 – 64120, 0100-54114

INFORMĀCIJA PASAŽIERIEM

No 2021.gada 21.oktobra līdz 15.novembrim  IR MAINĪTS AUTOOSTAS KASU DARBA LAIKS: no pirmdienas līdz sestdienai 06:00-19:45, svētdienās 07:00-19:45.

Saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” un Ministru kabineta noteikumiem Nr. 662 “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard