Skip to main content

Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 29.04.2021. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akciju sabiedrības ”Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce 2021.gada 29.aprīlī pieņēma šādus lēmumus:

1. Apstiprināt 2020.gada pārskatu.

2. 2020.gada peļņu EUR 120 297,00 atstāt nesadalītu.

3. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2021.gadam pārskata revīzijai apstiprināt SIA “Aktīvs M Audits”.

4. Pieņemt zināšanai informāciju par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” attīstību, investīcijām un izmaiņām saimnieciskajā darbībā 2021.gadā.

5. Apstiprināt padomes civiltiesisko apdrošināšanu un garantijas.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard