Mazina atsevišķus COVID-19 izplatības vājināšanai noteiktos ierobežojumus

Saskaņā ar grozījumiem noteikumos “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”, kas stājas spēkā no 2020.gada 1.jūlija, sabiedriskajā transportā vairs nebūs obligāti jālieto mutes un deguna aizsegs. Tā lietošanai būs ieteikuma raksturs – it īpaši personām, kurām ir elpceļu slimības pazīmes (iesnas, klepus). Savukārt personām, kuras iebraukušas no ārvalstīm ar augstu saslimstību ar Covid-19, dodoties uz dzīvesvietu pašizolācijā, izmantojot sabiedrisko transportu, mutes un deguna aizsegs būs jālieto.

COVID-19

 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard