Informācija par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 04.06.2020. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada 4.jūnija kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada pārskatu;
  • 2019.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu EUR 339 937 atstāt nesadalītu un novirzīt uzņēmuma attīstībai;
  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2020.gada budžetu un nākotnes investīcijas;
  • Ievēlēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomi šādā sastāvā: Oļegs Burovs, Marina Vorobjova – Vaišļa, Ilze Purmale, Sergejs Serdjukovs, Andrejs Visockis.

Padomes priekšsēdētājs Oļegs Burovs un padomes priekšsēdētāja vietniece Marina Vorobjova – Vaišļa tika ievēlēti 04.06.2020. padomes sēdē.

 

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde

 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard