Skip to main content

Informācija par 2019.gada 17.decembra ārkārtas akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” ārkārtas akcionāru sapulce 2019.gada 17.decembrī pieņēma šādus lēmumus:

  1. Izslēgt no darba kārtības jautājumu “AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomes atsaukšana un ievēlēšana”.
  2. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” iepriekšējo gadu nesadalīto peļņas daļu EUR 128 056,20, kas gūta līdz 2017.gada 31.decembrim izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,03 uz vienu akciju. Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2019.gada 17.decembris un izmaksu datums ir sākot no 2019.gada 30.decembra. (iesniegums par dividendēm)
  3. Pieņemt zināšanai informāciju par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2016.gada līdz 2020.gadam izpildi.
  4. Akceptēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģijas no 2021.gada līdz 2025.gadam pamatnostādnes. Uzdot Valdei izstrādāt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” Attīstības stratēģiju no 2021.gada līdz 2025.gadam.
  5. Pieņemt zināšanai informāciju par arhitektu biroja SIA “OUTOFBOX” projekta izstrādes gaitu.

 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard