Informācija par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada 17.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada 17.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

  • Apstiprināt 2018.gada pārskatu.
  • Gada peļņu EUR 435 417 atstāt nesadalītu. Iepriekšējo gadu nesadalīto peļņas daļu EUR 298 798 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,07 uz vienu akciju;
  • Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2019.gada 17.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2019.gada 7.maija.
  •  Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2019.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”;
  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2019.gada budžetu un nākotnes investīciju projektus.
  • Ievēlēt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” padomi šādā sastāvā: Vita Jermoloviča, padomes priekšsēdētāja, Ivans Ivanovs, padomes priekšsēdētājas vietnieks, Igors Kuzmuks, padomes loceklis, Sergejs Serdjukovs, padomes loceklis, Andrejs Visockis, padomes loceklis.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde.

Iesniegums par dividendēm pieejams šeit

 

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard