Skip to main content

Informācija par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

  • Apstiprināt 2017.gada pārskatu.
  • Gada peļņu EUR 302 585 sadalīt sekojoši: EUR 213 427 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,05 uz vienu akciju; EUR 89 158 atstāt nesadalītu.
  •  Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2018.gada 19.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2018.gada 7.maija.
  •  Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”;
  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada budžetu.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde.

Iesniegums par dividendēm pieejams šeit

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard