Par akcionāru pilnsapulci 2018

Informējam, ka AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2018.gada 19.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Valdes ziņojums par 2017.gada rezultātiem;
 2. Padomes ziņojums par 2017.gadu;
 3. Zvērināta revidenta ziņojums;
 4. 2017.gada pārskata apstiprināšana;
 5. 2017.gada peļņas sadale;
 6. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 7. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada budžets un iespējamās izmaiņas saimnieciskajā darbībā.
 • Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2018.gada 19.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.
 • Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2018.gada 5.aprīli Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.
 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

Valdes priekšsēdētāja                                                                       V.Gromule

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard