Par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta”2017.gada 20.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2017.gada 20.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:

  1. Apstiprināt 2016.gada pārskatu.
  2. gada peļņu EUR 414 365 sadalīt sekojoši:
  • EUR 256 112, 40 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,06 uz vienu akciju;
  • EUR 158 252, 60 atstāt nesadalītu.
  • Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2017.gada 2.maijs un izmaksu datums ir sākot no 2017.gada 8.maija.
  1. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2017.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”; Apstiprināt pārskata gada revīziju izmaksu summu EUR 4840,00 ieskaitot PVN.
  2. Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2017.gada budžetu.

AS ”Rīgas starptautiskā autoosta”valde

Iesniegums par dividendēm pieejams šeit

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard