Par ārkārtas akcionāru sapulci

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde sasauc ārkārtas akcionāru sapulci, kas notiks 2016.gada 30.maijā, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

  1. Padomes ievēlēšana.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2016.gada 30.maijā – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmuma projektu akcionāri var iepazīties sākot ar 2016.gada 13.maiju Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard