Informācija par AS „Rīgas starptautiskā autoosta” 21.04.2016. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akcionāru sapulce nolēma:

  1. Pieņemt zināšanai SIA “Eiropas līnija” pārstāvja Kaspara Vingra sniegto informāciju par projekta „Rail Baltica” īstenošanu.
  2. Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2015.gada pārskatu.
  3. 2015. gada peļņu EUR 97 224 sadalīt sekojoši: EUR 42 685,40 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,01 uz vienu akciju; EUR 54 538,60 novirzīt rezervēs, autoostas attīstībai. Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2016. gada 21. aprīlis un izmaksu datums sākot no 2016. gada 5. maija.
  4. Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2016. gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”.
  5. Apstiprināt AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģiju 2016. – 2020. gadam.
  6. Apstiprināt Valdes sagatavoto AS “Rīgas starptautiskā autoosta” budžetu un darbības plānu 2016. gadam.

Iesniegums par dividendēm pieejams ŠEIT

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard