Skip to main content

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce

 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016.gada 21.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Informācija par projektu “Rail Baltica”;
 2. Valdes ziņojums par 2015.gada rezultātiem;
 3. Padomes ziņojums par 2015.gadu;
 4. Zvērināta revidenta ziņojums;
 5. 2015.gada pārskata apstiprināšana;
 6. 2015.gada peļņas sadale;
 7. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 8. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam un 2016.gada budžets.
 • Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2016.gada 21.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.
 • Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2016.gada 31.martu Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr.67503646.
 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.
AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard