AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2015.gada 16.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

 

Darba kārtība:

1. Valdes ziņojums par 2014.gada rezultātiem.

2. Padomes ziņojums par 2014.gadu.

3. Zvērināta revidenta ziņojums.

4. 2014.gada pārskata apstiprināšana.

5. 2014.gada peļņas sadale.

6. Zvērināta revidenta apstiprināšana.

7. Padomes locekļu atlīdzība.

8. 2015.gada budžets un nākotnes investīciju projekti.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2015.gada 16.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2015.gada 30.martu Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst.17.00.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard