Paziņojums par 10.04.2014. kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Akcionāru sapulce nolēma:

  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2013. gada pārskatu.
  • 2013.gada AS “Rīgas starptautiskā autoosta” peļņu Ls 163 932 (EUR 233 254,22) sadalīt sekojoši:
    •  Ls 60 000 (EUR 85 372,31) izmaksāt dividendēs, kas ir Ls 0,20 (EUR 0,284574) uz vienu akciju;
    •  Ls 103 932 (EUR 147 881,91) novirzīt rezervēs, AS „Rīgas starptautiskā autoosta” attīstībai.
  • Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2014.gada 10.aprīlis un izmaksu datums – sākot no 2014.gada 12.maija.

Lai saņemtu dividends, aizpildītu iesniegumu lūdzam iesniegt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” personīgi vai nosūtīt pa pastu – Prāgas ielā 1, Rīgā, LV-1050, Latvija.

Lejuplādēt iesniegumu par dividendēm šeit!

Ar cieņu,

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard