AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2014.gada 10.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

  1. Valdes ziņojums par 2013.gada rezultātiem.
  2. Padomes ziņojums par 2013.gadu.
  3. Zvērināta revidenta ziņojums.
  4. 2013.gada pārskata apstiprināšana.
  5. 2013.gada peļņas sadale.
  6. Akciju nominālvērtības denominācija uz euro un ar to saistītie statūtu grozījumi.
  7. Zvērināta revidenta apstiprināšana.
  8. Informācija par 2014.gada budžetu un nākotnes investīciju projektiem.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2014.gada 10.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2014.gada 24.martu Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS "Rīgas starptautiskā autoosta", Prāgas iela 1, Rīga, LV-1050.
Positive SSL Wildcard