• Autoosta_50

 • Slide_5

 • Slide_4

 • Slide_7

 • Slide_3

 • Slide_6

 • Slide_1

Iesniegumi un sūdzības

Pasažieris iesniegumu/sūdzību AS “Rīgas starptautiskā autoosta” var iesniegt:
 • elektroniskā veidā;
 • rakstveidā;
 • izteikt mutvārdos. Nepieciešamības gadījumā, privātpersonas mutvārdos izteiktu iesniegumu/sūdzību privātpersonas klātbūtnē autoostas zāles administrators noformē rakstveidā (autoostas 1.stāvā pasažieru uzgaidāmajā zālē).

Pasažieru elektronisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas kārtība

Lai elektroniski nosūtītu iesniegumu/sūdzību AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, lūdzam aizpildīt norādīto veidlapu un nosūtīt to uz e-pastu: info@autoosta.lv.

LEJUPLĀDĒT ELEKTRONISKO IESNIEGUMU/SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS VEIDLAPU (PDF FORMĀTĀ)

LEJUPLĀDĒT ELEKTRONISKO IESNIEGUMU/SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS VEIDLAPU (DOC FORMĀTĀ) 

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” sniedz atbildi:
 • uz iesniegumiem/sūdzībām, kas iesniegti, aizpildot elektronisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas veidlapu un kurā norādīta obligāti sniedzamā informācija;
 • uz iesniegumiem//sūdzībām, kas rakstītas brīvā formā, norādot obligāti iekļaujamo informāciju*;
 • 3 darba dienu laikā uz informatīva rakstura jautājumiem;
 • 15 darba dienu laikā, ja nav nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude;
 • 30 darba dienu laikā, ja ir nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude.

Pasažieru rakstisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas kārtība

Lai nosūtītu rakstisku iesniegumu/sūdzību AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, lūdzam aizpildīt norādīto veidlapu un nosūtīt to uz autoostas pasta adresi vai iesniegt autoostas zāles administratoram autoostas 1.stāvā (pasažieru uzgaidāmajā zālē).

LEJUPLĀDĒT RAKSTISKO IESNIEGUMU/SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS VEIDLAPU (PDF FORMĀTĀ)

LEJUPLĀDĒT RAKSTISKO IESNIEGUMU/SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS VEIDLAPU (DOC FORMĀTĀ)

Adrese: AS „Rīgas starptautiskā autoosta”, Prāgas iela 1,Rīga, LV-1050

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” sniedz atbildi:
 • uz iesniegumiem/sūdzībām, kas rakstītas brīvā formā, norādot obligāti iekļaujamo informāciju*;
 • 15 darba dienu laikā, ja nav nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude.
 • 30 darba dienu laikā, ja ir nepieciešama iesniegumā/sūdzībā minēto faktu un informācijas papildus pārbaude.

 • Ja AS “Rīgas starptautiskā autoosta” konstatē, ka saņemtais iesniegums/sūdzība pilnībā vai kādā daļā nav autoostas kompetencē, tā informē iesniedzēju un ja iespējams, norāda kompetentās/atbildīgās iestādes nosaukumu un kontaktinformāciju vai pārsūta šo iesniegumu/sūdzību minētajai iestādei, informējot par to iesniedzēju.
Atbildes uz iesniegumiem/sūdzībām netiek sniegtas, ja:
 • nav norādīts iesniedzēja vārds, uzvārds un pasta adrese (attiecas uz rakstiskiem iesniegumiem/sūdzībām);
 • iesnieguma/sūdzības teksts un iesniedzēja adresāts nav salasāms vai saprotams (attiecas uz rakstiskiem iesniegumiem/sūdzībām);
 • saņemtajā iesniegumā/sūdzībā ir personas cieņu aizskarošs un nepieklājīgs (rupjš un tml.) teksts;
 • iesnieguma/sūdzības saturs neprasa atbildi pēc būtības.

* Brīvā formā rakstītā iesniegumā/sūdzībā obligāti iekļaujamā informācija:

Brīvā formā rakstītā iesniegumā obligāti iekļaujamā informācija:

elektroniski iesniegtam pasažiera iesniegumam/sūdzībai

rakstiski iesniegtam pasažiera iesniegumam/sūdzībai

 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • e-pasta adrese;
 • iesnieguma/sūdzības pamatā esošās problēmas situācijas informācija: notikuma vieta, datums, laiks;
 • iesnieguma/problēmas būtības apraksts un konkrēti fakti;
 • iesnieguma/sūdzības iesniegšanas datums.
 • iesniedzēja vārds, uzvārds;
 • adrese, pilsēta, pasta indekss;
 • iesnieguma/sūdzības pamatā esošās problēmas situācijas informācija: notikuma vieta, datums, laiks;
 • iesnieguma/problēmas būtības apraksts un konkrēti fakti;
 • iesnieguma/sūdzības iesniegšanas datums;
 • iesniedzēja paraksts.
Aprakstot ar autobusu pārvadājumiem saistītu problēmu obligāti jānorāda: autobusa atiešanas datums, laiks un reisa nosaukums!

Pasažieru ērtībai aicinām izmantot autoostas mājas lapā pieejamās elektronisko un rakstisko iesniegumu/sūdzību iesniegšanas veidlapas!

 • lv
 • ru
 • en