• Priecīgus Ziemassvētkus!
  • Priecīgus Ziemassvētkus!

Maksas autostāvvieta un velosipēdu novietošana

Diennakts autostāvvietas izmantošanas cenrādis (cenā ir iekļauts PVN):
Vieglajām automašīnām (1 stunda) 2.50 EUR
Autobusiem un kravas automašīnām (1 stunda) 4.00 EUR
No plkst.22:00-8:00 (1 stunda) visa veida transportlīdzekļiem, t.sk. tūrisma vagoniem 1.00 EUR
Vieglajām automašīnām (par 1 diennakti) 10.00 EUR
Vieglajām automašīnām (par 1 mēnesi) 70.00 EUR
  • Cenas var tikt mainītas atbilstoši administrācijas rīkojumam
  • Personām ar invaliditāti, uzrādot apliecinošo dokumentu – invalīdu stāvvietu izmantošanas atļauju, automašīnas novietošanа līdz 1 stundai ir bezmaksas.
  •  Autostāvvietas lietošanas noteikumi

Autoostas ēkā un teriotrijā aizliegts novietot un pieķēdēt velosipēdus tam neparedzētajās vietās.

Velosipēdus drīkst novietot un pieķēdēt tikai tam īpaši paredzētajās novietnēs (pie velosipēdu statīviem).  
  • lv
  • ru
  • en