• Priecīgus Līgo svētkus!

Braukšanas maksas atvieglojumi

Pasažieru kategorijas, kuras ir tiesīgas izmantot braukšanas maksas atvieglojumus (atlaide ir spēkā, uzrādot nepieciešamo dokumentu):

 Biļetes ar braukšanas maksas atvieglojumiem var iegādāties arī internetā. Biļetes ar augstāk norādītajiem braukšanas maksas atvieglojumiem nav iespējams iegādāties biļešu terminālos.