• Autoosta_50

 • Slide_5

 • Slide_4

 • Slide_7

 • Slide_3

 • Slide_6

 • Slide_1

Author Archive

Rīgas starptautiskā autoosta slēdz taksometriem iebraukšanu laukumā no Prāgas ielas

Preses relīze

Administratīvās tiesas lēmuma rezultātā, Rīgas starptautiskā autoosta slēdz taksometriem iebraukšanu laukumā no Prāgas ielas

   Akciju sabiedrība “Rīgas starptautiskā autoosta” informē, ka sakarā ar SIA “Rīgas Taxi” sūdzību pret AS “Rīgas starptautiskā autoosta” par šī komersanta taksometru ierobežotu iebraukšanu autoostas privātajā teritorijā, laukumā no Prāgas ielas puses, LR Administratīvā rajona tiesa pieņēma SIA “Rīgas Taxi” labvēlīgu lēmumu par pagaidu noregulējuma piemērošanu.

   Lai pildītu Administratīvās tiesas lēmumu un ievērotu vienlīdzības principu pret visām taksometru sabiedrībām, AS “Rīgas starptautiskā autoosta” vadība pieņēma lēmumu no 2017.gada 16.decembra, autoostas privātajā teritorijā laukumā no Prāgas ielas puses, atļaut iebraukšanu visiem speciālajiem dienestiem, transportlīdzekļiem ar invalīdu stāvvietu izmantošanas karti, preču piegādes un automašīnām ar autoostas izsniegtajām atļaujām. Transporta organizācijas sakārtošanu Prāgas ielas posmā pie autoostas centrālās ieejas atbalstīja arī Rīgas domes Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja.

Saskaņā ar valdības sēdē pieņemto lēmumu no sestdienas, 1. jūlija, daudzbērnu ģimenes locekļi ir tiesīgi saņemt atlaidi 25% apmērā no vienas biļetes cenas, braucot reģionālo maršrutu autobusos un vilcienos. Būtiski, ka atlaide pienākas tikai tiem daudzbērnu ģimenes locekļiem, kuri ir saņēmuši 3+ Ģimenes karti un kuru vārds un uzvārds ir norādīts uz šīs kartes. Līdz ar minēto karti daudzbērnu ģimenes loceklim, kurš vēlas saņemt atlaidi, jāuzrāda arī personu apliecinošs dokuments, kas saskaņā ar Personu apliecinošu dokumentu likumu ir pase vai personas apliecība jeb ID karte (autovadītāja vai kāda cita apliecība šajā gadījumā nav derīga). Papildus informējam, ka atlaide ir piemērojama tikai biļetēm, kas paredzētas vienam braucienam, bet tā šobrīd netiek attiecināta uz abonementa biļetēm. Sabiedrības Integrācijas fonds ir atbildīgs par šo karšu izdošanu, izsniegšanu u.tml., vai meklēt papildu informāciju mājaslapā www.godagimene.lv

Autoostas pasažieru aptauja

ALLIANCE zinātniski pētnieciska projekta ietvaros, kā arī sadarbībā ar trim pētnieciskām iestādēm (Transporta un sakaru institūts, Trafic, Transportation and Logistics Laboratory of the University of Thessaly, Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation) tiek veikta autoostas termināla pasažieru aptauja. Tiek piedāvāts atbildēt uz jautājumiem par Jūsu pēdējo braucienu .

Jautājumos, kas saistīti ar braucieniem Rīgas pilsētā, lūdzam, atbildiet uz/no kura rajona (mikrorajona) vai adreses sākas/beidzas Jūsu ceļojums. Anketas aizpildīšanas laiks aizņems 15 min.

Autoostas pasažieru aptauja –

   

Par kārtējo akcionāru sapulci

 

Informējam Jūs, ka AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde sasauc kārtējo akcionāru sapulci, kas notiks 2017.gada 20.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība: 

 1. Valdes ziņojums par 2016.gada rezultātiem.
 2. Padomes ziņojums par 2016.gadu.
 3. Zvērināta revidenta ziņojums.
 4. 2016.gada pārskata apstiprināšana.
 5. 2016.gada peļņas sadale.
 6. Zvērināta revidenta apstiprināšana.
 7. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2017.gada budžets.

Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2017.gada 20.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.

Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2017.gada 30.martu Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr. 67503646.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes locekļi sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju otrdienās no plkst. 15.00 līdz plkst. 16.00.

 

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”

Valdes priekšsēdētāja                                                                         V.Gromule