• Autoosta_50

 • Slide_5

 • Slide_4

 • Slide_7

 • Slide_3

 • Slide_6

 • Slide_1

AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce
 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2016.gada 21.aprīlī, plkst. 17.00, Rīgā, Prāgas ielā 1, 413.kab.

Darba kārtība:

 1. Informācija par projektu “Rail Baltica”;
 2. Valdes ziņojums par 2015.gada rezultātiem;
 3. Padomes ziņojums par 2015.gadu;
 4. Zvērināta revidenta ziņojums;
 5. 2015.gada pārskata apstiprināšana;
 6. 2015.gada peļņas sadale;
 7. Zvērināta revidenta apstiprināšana;
 8. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” attīstības stratēģija 2016.-2020.gadam un 2016.gada budžets.
 • Akcionāru reģistrēšana sapulces dienā – 2016.gada 21.aprīlī – no plkst. 16.00 līdz plkst. 16.45 sapulces norises vietā.
 • Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Fizisko personu izsniegtām pilnvarām jābūt notariāli apstiprinātām. Reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments.
 • Ar lēmumu un citu darba kārtībā minēto dokumentu projektiem akcionāri var iepazīties sākot ar 2016.gada 31.martu Rīgā, Prāgas ielā 1, 415.kab., darba dienās, no plkst. 10.00 līdz plkst. 16.00, papildinformācija pa tālr.67503646.
 • AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valdes priekšsēdētāja sniegs akcionāriem nepieciešamo informāciju pirmdienās no plkst. 16.00 līdz plkst. 17.00.

AS “Rīgas starptautiskā autoosta”, lai uzlabotu iespējas iegādāties autobusu biļetes, izmantojot bankas maksājumu kartes, autoostā uzstādīs jaunu pašapkalpošanās biļešu tirdzniecības terminālu. Prezentācija notiks 2016. gada 27. janvārī, plkst. 10.00 autoostas biļešu tirdzniecības zālē, Prāgas ielā 1, Rīgā. 2016.gada laikā plānots uzstādīt vairākus šādus pašapkalpošanās biļešu tirdzniecības terminālus.

Paziņojums AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionāriem

Rīgā, 2015.gada 20.novembrī

Paziņojam, ka 2015.gada 24.novembrī plkst.18.00, Radisson Blu Hotel Latvija zalē Omega 1, Elizabetes ielā 55, Rīgā, ir plānota RAIL BALTICA paredzētās darbības ietekmes uz vidi  sabiedriskā apspriešana.

Ar projektu var iepazīties šeit: http://railbaltica.info/informacija/ietekmes-uz-vidi-novertejums/. Jāatzīmē, ka projektējamā dzelzceļa trase tieši skar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” īpašumu. Plānots atsavināt daļu no uzņēmuma īpašuma platībā 0,13 ha. Orientējošs trases izbūves sākums – 2018.gads. Šobrīd uzņēmums AECOM izstrādā Centrālās dzelzceļa stacijas projektu, paredzot autobusu apkalpošanu pilnīgi vai daļēji organizēt zem dzelzceļa stacijas starp Elizabetes un Dzirnavu ielu. AS “Rīgas starptautiskā autoosta” piederošā teritorijā projekta izstrādātāji piedāvā veidot parku. Ievērojot to, ka minētās izstrādes būtiski skar AS “Rīgas starptautiskā autoosta” akcionāru intereses, aicinām akcionārus piedalīties apspriedē.  
Ar cieņu,
AS “Rīgas starptautiskā autoosta” valde