• Priecīgus Ziemassvētkus!
  • Priecīgus Ziemassvētkus!

Informācija par AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējās akcionāru sapulces pieņemtajiem lēmumiem

Informējam, ka AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada 19.aprīļa kārtējā akcionāru sapulce pieņēma šādus lēmumus:
  • Apstiprināt 2017.gada pārskatu.
  • Gada peļņu EUR 302 585 sadalīt sekojoši: EUR 213 427 izmaksāt dividendēs, kas ir EUR 0,05 uz vienu akciju; EUR 89 158 atstāt nesadalītu.
  •  Noteikt, ka dividenžu aprēķina datums ir 2018.gada 19.aprīlis un izmaksu datums ir sākot no 2018.gada 7.maija.
  •  Par AS “Rīgas starptautiskā autoosta” zvērināto revidentu 2018.gadam apstiprināt SIA “Pagrabnieces auditoru birojs”;
  • Apstiprināt AS “Rīgas starptautiskā autoosta” 2018.gada budžetu.
AS ”Rīgas starptautiskā autoosta” valde.
Iesniegums par dividendēm pieejams šeit
  • lv